Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Parkskolan

Parkskolan är en F-9 skola som vackert ligger vid Osbysjöns norra strand.

Alla elever ska med tillförsikt och glad förväntan gå till vår skola. Skolan präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande. Trygghet, arbetsro och ett gott bemötande är grundförutsättningar för utveckling och lärande. I våra verksamheter ska eleverna uppleva meningsfulla sammanhang,

På Parkskolan finns två förskoleklasser, ett fritidshem med två avdelningar, två paralleller i årskurs 1‑3, grundsärskola samt en klass i årskurs 4‑9. Fritidshemmets personal arbetar i ”Samlad skoldag” i årskurs 1 och 2 under skoltiden.

Årskurs 7‑9 arbetar i storklass vilket betyder att det vid alla lektioner finns tillgång till minst 2 pedagoger och 2 lokaler, som ligger intill varandra. Undantag är de ämnen där skolan enbart har en specialsal och en ämneslärare. Då är klassen delad i två grupper. Organisationen grundar sig på pedagogiska och sociala fördelar. Pedagogerna ser en större möjlighet till anpassning i planering och genomförande av undervisningen. Elever lär på olika sätt och i en mer anpassningsbar organisation finns större möjligheter att möta elevernas behov. Eleverna i årskurs 7‑9 kommer från flera skolor och genom att blanda eleverna som kommer från dessa skapar vi en större social gemenskap. Från och med läsåret 2019/2020 kommer åk 7-9 att vara lokaliserade med sin hemvist i Naturbruksskolans f.d. lokaler. Eleverna har alla teoretiska lektioner samt äter lunch där, medan vissa praktiska lektioner fortsättningsvis äger rum på Parkskolan.

På Parkskolan går cirka 400 elever. Personalen är organiserade i arbetslag under ledning av en arbetslagsledare. Denne ingår i skolan ledningsgrupp tillsammans med rektorerna.

Representanter från samtliga klasser ingår i ett föräldraråd som träffas cirka två gånger per termin för att diskutera aktuella skolfrågor.

Mer information

Här har vi sammanställt uppgifter om vilken du kan kontakta i olika ärenden.

Frågor som rör klassen som mitt barn går i

Klassföreståndaren

Skolsköterska

Annika Kihlström
Telefon: 0479-52 81 48
Mobil: 0709-31 81 48
e-post: annika.kihlstrom@osby.se

Skolkurator

Susanne Nordh
Telefon: 0479-52 83 89
Mobil: 0709- 31 83 89
e-post: susanne.nordh@osby.se

Prao och val av studieväg

Studie- och yrkesvägledare 
Anna Johansson
Mobil: 0709-31 81 54
e-post: anna.johansson@osby.se

Adressändringar och utflyttning

Skolexpeditionen 
Tel: 0479-52 81 45
Utflyttsanmälan görs via e-tjänsten

Om en elev behöver vara ledig

Klassföreståndaren beviljar ledighet för upp till fem dagar/läsår. Längre ledigheter beviljas av rektor. Blankett för ledighetsansökan finns i blankettarkivet.

Alla ledighetsansökningar lämnas först till klassföreståndaren.

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare i appen IST Home Skola senast klockan 08.30. Appen finns att ladda ner till alla smarta telefoner. Appen är kostnadsfri och går att ladda ner via App Store eller Google Play. Vårdnadshavare loggar in i appen med Mobilt BankID.

Anmälan om frånvaro ska göras varje dag till skolan. Saknas någon elev och det inte finns någon anmäld frånvaro kontaktar skolan hemmet.

Matsedel

 • Måndag - Vecka 12
  Chili con carne med risChili sin carne med ris
 • Tisdag - Vecka 12
  Kassler med kokt potatis och kallsåsVego biffar med kokt potatis och kall sås
 • Onsdag - Vecka 12
  Vegetarisk pasta gratäng VATTEN DAGEN
 • Torsdag - Vecka 12
  Kokt fisk, potatis och såsVegetarisk gratäng
 • Fredag - Vecka 12
  Soppa med brödLakto/ovo/vegetarisk gratäng

Lokala avvikelser kan förekomma.

Kontakt

 • Maria Eriksdotter
  Rektor – Parkskolan 7-9, Killebergsskolan
  0479 - 52 84 83
  maria.eriksdotter@osby.se
 • Johanna Edvinsson
  Rektor Parkskolan F-6 och Grundsärskola
  0479 - 52 83 56
  johanna.edvinsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Parkskolan

Parkskolan

Besökadress:

Östra Storgatan 8

283 41 Osby


Postadress:

Osby kommun

Parkskolan

283 80 Osby


Tel: 0479-52 81 45