Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Parkskolan

Parkskolan är en F-9 grundskola som ligger vackert vid Osbysjöns norra strand. Här finns även en anpassad grundskola lokaliserad.

Alla elever ska med tillförsikt och glad förväntan gå till vår skola. Skolan präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande. Trygghet, arbetsro och ett gott bemötande är grundförutsättningar för utveckling och lärande. I våra verksamheter ska eleverna uppleva meningsfulla sammanhang,

På Parkskolan F-6 går ca 300 elever. I förskoleklass arbetar vi i 4 mentorsgrupper för att sedan inför årskurs 1 bilda 2 klasser. Vi ser en stor fördel i att eleverna får börja skolan i mindre grupper för att ge en ökad trygghet och lära känna dem innan klasser formas. Skolan har sedan två paralleller i årskurs 1-6. Fritidshemmet består av tre avdelningar, Kastanjen för elever i förskoleklass och årskurs 1, Björken för elever i årskurs 2-6 samt Eken för elever i Anpassad grundskola.

På Parkskolan 7-9 går ca 110 elever. De arbetar i storklass vilket betyder att det vid alla lektioner finns tillgång till minst 2 pedagoger och 2 lokaler, som ligger intill varandra. Undantag är de ämnen där skolan enbart har en specialsal och en ämneslärare. Då är klassen delad i två grupper. Organisationen grundar sig på pedagogiska och sociala fördelar. Pedagogerna ser en större möjlighet till anpassning i planering och genomförande av undervisningen. Elever lär på olika sätt och i en mer anpassningsbar organisation finns större möjligheter att möta elevernas behov. Från och med läsåret 2019/2020 är årskurs 7-9  lokaliserade med sin hemvist i Naturbruksskolans f.d. lokaler. Eleverna har alla teoretiska lektioner samt äter lunch där, medan vissa praktiska lektioner fortsättningsvis äger rum på Parkskolan.

På Parkskolan är Osby kommuns anpassade grundskola lokaliserad och vi har ett nära samarbete. Idag går det ca 30 elever i Anpassad grundskola.

Personalen på Parkskolan F-9 och Anpassad grundskola är organiserade i arbetslag under ledning av en arbetslagsledare. Denne ingår i skolan ledningsgrupp tillsammans med rektorer och biträdande rektor.

Representanter från samtliga klasser ingår i ett föräldraråd som träffas varje termin för att diskutera aktuella skolfrågor.

Mer information

Här har vi sammanställt uppgifter om vilken du kan kontakta i olika ärenden.

Frågor som rör klassen som mitt barn går i

Klassföreståndaren

Skolsköterska F-6 och anpassad grundskola

Annika Kihlström
Telefon: 0479-52 81 48
Mobil: 0709-31 81 48
e-post: annika.kihlstrom@osby.se

Skolsköterska 7-9

Emma Erlandsson
Mobil: 0709-88 84 28
e-post: emma.erlandsson@osby.se

Skolkurator

Susanne Nordh
Telefon: 0479-52 83 89
Mobil: 0709- 31 83 89
e-post: susanne.nordh@osby.se

Prao och val av studieväg

Studie- och yrkesvägledare 
Malin Forsberg
Mobil: 0709-31 81 54
e-post: malin.forsberg@osby.se

Adressändringar och utflyttning

Skolexpeditionen 
Tel: 0479-52 81 45
Utflyttsanmälan görs via e-tjänsten

Om en elev behöver vara ledig

Klassföreståndaren beviljar ledighet för upp till fem dagar/läsår. Längre ledigheter beviljas av rektor. Blankett för ledighetsansökan finns i blankettarkivet.

Alla ledighetsansökningar lämnas först till klassföreståndaren.

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare i appen IST Home Skola senast klockan 08.30. Appen finns att ladda ner till alla smarta telefoner. Appen är kostnadsfri och går att ladda ner via App Store eller Google Play. Vårdnadshavare loggar in i appen med Mobilt BankID.

Anmälan om frånvaro ska göras varje dag till skolan. Saknas någon elev och det inte finns någon anmäld frånvaro kontaktar skolan hemmet.

Kontakt

 • Jörn Engkvist
  Rektor Parkskolan 7-9
  0479-52 84 83
  jorn.engkvist@osby.se
 • Johanna Edvinsson
  Rektor Parkskolan F-6 och Killebergsskolan F-6
  0479 - 52 83 56
  johanna.edvinsson@osby.se
 • Linda Sernert
  Rektor Anpassad Grund- och Gymnasieskola
  0479 - 52 83 57
  linda.sernert@osby.se
 • Cecilia Selin
  Biträdande rektor Parkskolan F-6 och Killebergsskolan F-6
  0479 - 52 82 37
  cecilia.selin@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Parkskolan

Parkskolan

Besökadress Parkskolan F-6

Östra Storgatan 8

283 41 Osby

Besöksadress Parkskolan 7-9

Marklundavägen 9
283 42 Osby


Postadress:

Osby kommun

Parkskolan

283 80 Osby


Telefon Parkskolans Expedition:

Parkskolan F-6: 0479-52 81 45
Parkskolan 7-9: 0479-52 83 35