Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Parkskolan

Parkskolan är en F-9 skola som vackert ligger vid Osbysjöns norra strand.

Alla elever ska med tillförsikt och glad förväntan gå till vår skola. Skolan präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande. Trygghet, arbetsro och ett gott bemötande är grundförutsättningar för utveckling och lärande. I våra verksamheter ska eleverna uppleva meningsfulla sammanhang,

På Parkskolan finns två förskoleklasser, ett fritidshem med två avdelningar, två paralleller i årskurs 1‑3, grundsärskola samt en klass i årskurs 4‑9. Fritidshemmets personal arbetar i ”Samlad skoldag” i årskurs 1 och 2 under skoltiden.

Årskurs 7‑9 arbetar i storklass vilket betyder att det vid alla lektioner finns tillgång till minst 2 pedagoger och 2 lokaler, som ligger intill varandra. Undantag är de ämnen där skolan enbart har en specialsal och en ämneslärare. Då är klassen delad i två grupper. Organisationen grundar sig på pedagogiska och sociala fördelar. Pedagogerna ser en större möjlighet till anpassning i planering och genomförande av undervisningen. Elever lär på olika sätt och i en mer anpassningsbar organisation finns större möjligheter att möta elevernas behov. Eleverna i årskurs 7‑9 kommer från flera skolor och genom att blanda eleverna som kommer från dessa skapar vi en större social gemenskap. Från och med läsåret 2019/2020 kommer åk 7-9 att vara lokaliserade med sin hemvist i Naturbruksskolans f.d. lokaler. Eleverna har alla teoretiska lektioner samt äter lunch där, medan vissa praktiska lektioner fortsättningsvis äger rum på Parkskolan.

På Parkskolan går cirka 400 elever. Personalen är organiserade i arbetslag under ledning av en arbetslagsledare. Denne ingår i skolan ledningsgrupp tillsammans med rektorerna.

Representanter från samtliga klasser ingår i ett föräldraråd som träffas cirka två gånger per termin för att diskutera aktuella skolfrågor.

Mer information

Här har vi sammanställt uppgifter om vilken du kan kontakta i olika ärenden.

Frågor som rör klassen som mitt barn går i

Klassföreståndaren

Skolsköterska

Annika Kihlström
Telefon: 0479-52 81 48
Mobil: 0709-31 81 48
e-post: annika.kihlstrom@osby.se

Skolkurator

Weronika Strid
Telefon: 0479-52 83 89
Mobil: 0709- 31 83 89
e-post: veronika.strid@osby.se

Prao och val av studieväg

Studie- och yrkesvägledare Malin Forsberg 
Mobil: 0709-31 81 54
e-post: malin.forsberg@osby.se

Adressändringar och utflyttning

Skolexpeditionen 
Tel: 0479-52 81 45
Utflyttsanmälan görs via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en elev behöver vara ledig

Klassföreståndaren beviljar ledighet för upp till fem dagar/läsår. Längre ledigheter beviljas av rektor. Blankett för ledighetsansökan finns i blankettarkivet.

Alla ledighetsansökningar lämnas först till klassföreståndaren.

I första hand registreras sjukanmälan av vårdnadshavare i Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast klockan 08.30, i andra hand per telefon till expeditionen från klockan 07.45 - 08.30
Telefon: 0479-52 81 45.

Anmälan om frånvaro ska göras varje dag till skolan. Saknas någon elev och det inte finns någon anmäld frånvaro kontaktar skolan hemmet.

Matsedel

 • Måndag - Vecka 37
  A´la carte
 • Tisdag - Vecka 37
  Panerad fisk med kokt potatis och kall sås
 • Onsdag - Vecka 37
  Rotfruktsoppa med bröd
 • Torsdag - Vecka 37
  Färsbiffar med kokt potatis och brunsås
 • Fredag - Vecka 37
  Potatisbullar med lingon

Lokala avvikelser kan förekomma.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Parkskolan

Parkskolan

Besökadress:

Östra Storgatan 8

283 41 Osby

 

Postadress:

Osby kommun

Parkskolan

283 80 Osby

 

Tel: 0479-52 81 45
Fax: 0479-313 72