Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Informationssamtal

Informationssamtal kan erbjudas på begäran av en förälder vars barn bor i Osby kommun. Det är en förutsättning för att kunna stämma av i domstol i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Samtalet syftar till att få kunskap om alternativa vägar till en domstolsprocess.

Vad diskuteras under informationssamtalet?

Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Enskilda samtal erbjuds om det finns särskilda skäl eller om det begärs.

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp för separerade föräldrar att kunna samarbeta i frågor som rör barnet.

Intyg efter samtalet

Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit. Du behöver intyget för att kunna väcka talan i domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn. Ta med legitimation till samtalet!

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.