Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avgifter och taxor inom bygglov

När du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften beräknas med hjälp av en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och var.

Vilka ärenden kostar?

Enligt bygglovstaxan betalas en avgift för

 • ärenden om bygglov och förhandsbesked
 • ärenden som kommer av en anmälan
 • ärenden enligt förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
 • annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag.

Avgiften debiteras genom faktura och i samband med bygglovsbeslut.

Hur mycket kostar det?

Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och var. Du kan få en uppskattning av vad ditt ärende kommer att kosta innan du skickar in ansökan, men ingen exakt uppgift. Det beror på att det är svårt att bedöma ärendets storlek innan din ansökan har kommit in. Det är inte heller ovanligt att det under ärendets gång uppstår nya frågor.

Vad betalar jag för?

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för myndighetsutövningen eller tjänsten. I avgiften ingår till exempel kostnaden för prövning av bygglov, startbesked, platsbesök, slutsamråd, delgivning för laga kraft och i vissa fall hörande av grannar.

Kontakt

 • Miljö & Bygg
  miljobygg@osby.se
  0479- 52 80 00
  miljobygg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.