Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Jobba hos oss

Vill du vara en viktig del av dagens och framtidens utveckling? Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!

Osby kommun är övertygad om att beslut fattas bäst i samverkan. Tron på människors kreativitet och förmåga att ta ansvar ger utveckling både för den enskilda individen och verksamheten. Det visar sig dels i det dagliga arbetet och dels genom årliga medarbetarsamtal mellan medarbetaren och chefen.

Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Osby kommuns utveckling och i invånarnas vardag. Osby kommun har cirka 1 000 tillsvidareanställda medarbetare som är fördelade på ett hundratal olika yrken. Dessa arbetar antingen direkt med kommunmedborgarna inom till exempel skola, vård och bibliotek eller indirekt inom ekonomi, parkskötsel och IT.

I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Vi anser att mångfald är en förutsättning i vår verksamhet för att utvecklas och berikas.

Arbetsmiljö

En god, trivsam och hälsosam arbetsmiljö är av största vikt för oss som arbetsgivare. Som medarbetare hos oss har du själv också stort inflytande över din arbetsmiljö.

I arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i kollektivavtal står det hur vi ska ha det på våra arbetsplatser och om vad vi kan göra för att förebygga ohälsa.

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar. Arbetsgivaren kan inte veta om ingen säger något, så prata med arbetsgivaren om du upplever arbetsmiljöproblem.

För att få en bra arbetsmiljö krävs det ett systematiskt arbetsmiljöarbete med att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är viktigt med rutiner och stöd.