Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Jobba hos oss

Vill du vara en viktig del av dagens och framtidens utveckling? Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!

Osby kommun är övertygad om att beslut fattas bäst i samverkan. Tron på människors kreativitet och förmåga att ta ansvar ger utveckling både för den enskilda individen och verksamheten. Det visar sig dels i det dagliga arbetet och dels genom årliga medarbetarsamtal mellan medarbetaren och chefen.

Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Osby kommuns utveckling och i invånarnas vardag. Osby kommun har cirka 1 000 tillsvidareanställda medarbetare som är fördelade på ett hundratal olika yrken som antingen arbetar direkt med kommunmedborgarna inom t ex skola, vård och bibliotek eller mer indirekt inom ekonomi, parkskötsel och IT. I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Vi anser att mångfald är en förutsättning i vår verksamhet för att utvecklas och berikas.