Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Jobba hos oss

Vill du vara en viktig del av dagens och framtidens utveckling? Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!

Osby kommun är övertygad om att beslut fattas bäst i samverkan. Tron på människors kreativitet och förmåga att ta ansvar ger utveckling både för den enskilda individen och verksamheten. Det visar sig dels i det dagliga arbetet och dels genom årliga medarbetarsamtal mellan medarbetaren och chefen.

Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Osby kommuns utveckling och i invånarnas vardag. Osby kommun har cirka 1 000 tillsvidareanställda medarbetare som är fördelade på ett hundratal olika yrken. Dessa arbetar antingen direkt med kommunmedborgarna inom till exempel skola, vård och bibliotek eller indirekt inom ekonomi, parkskötsel och IT.

I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Vi anser att mångfald är en förutsättning i vår verksamhet för att utvecklas och berikas.