Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Familjerätten

På familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning om frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge,adoptioner, faderskap och föräldraskap.

Samarbetssamtal

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som har separerat eller står inför en separation. Syftet är att hitta lösningar gällande umgänge, boende eller vårdnad för barnet.

Samarbetssamtal

Informationssamtal

Informationssamtal kan erbjudas på begäran av en förälder vars barn bor i Osby kommun. Det är en förutsättning för att kunna stämma av i domstol i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Samtalet syftar till att få kunskap om alternativa vägar till en domstolsprocess.

Informationssamtal

Vårdnad, boende, umgänge

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans hittar lösningar som är bra för barnen. Här kan du läsa mer om:

Faderskap och föräldrarskap

När ett barn föds kan föräldraskapet för den som inte fött barnet behöva fastställas. Det ska göras om ni som föräldrar är ogifta eller samkönade. Här kan du läsa mer om hur du fastställer faderskapet och föräldraskapet.

Faderskap och föräldrarskap

Adoption

Att adoptera ett barn innebär att uppta barnet som sitt eget och har samma samma rättigheter som ett biologiskt barn. Om du funderar på att adoptera ett barn är du välkommen att kontakta oss. Du hittar också information om hur en adoption går till och hur du ansöker på vår sida om adoption.

Adoption

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.