Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Olycksfallsförsäkring

Osby kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde enligt specifikationen i försäkringsbrevet 405808-1.1. Du kan se vilket försäkringsskydd ditt barn omfattas av genom att läsa försäkringsavtalet under rubriken Dokument.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Anmäl skadan till Protector försäkring. Skadeanmälan ska göras via protectors hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, länken hittar du under rubriken länkar. Klicka på anmäl skada - person - kommunolycksfall.
  • Kom i håg att spara alla originalkvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter
    bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.