Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Seniorer

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. Osby kommun erbjuder dig möjlighet att leva ett bra liv efter dina förutsättningar. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Rätten till en trygg och god ålderdom är en självklarhet. Osby kommun hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov. Stödet ska stärka dina möjligheter till leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Vi erbjuder både stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter. Hälsa och omsorgsnämnden arbetar för att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma och samtidigt bibehålla ditt välmående.

Mål

Kommunfullmäktige antog 2019 följande målområden:

 • Attraktiv och hållbar boendekommun
 • Utveckling och tillväxt
 • Trygghet hela livet

Hälsa- och omsorgsnämnden har utifrån målområdena fastställt följande nämndsmål för 2024:

 • I Osby kommun arbetar vi förebyggande för att äldre ska kunna leva ett självständigt och tryggt liv
 • Vi sk öka trygghet, delaktighet och självständighet för den enskilde individen genom att aktivt utveckla arbetet med välfärdsteknik

Kontakt

 • Helena Ståhl
  Förvaltningschef, Hälsa och Omsorg
  0479-52 84 08
  helena.stahl@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.