Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Seniorer

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver, detta beskrivs i 2 kap. 2 § Socialtjänstlagen.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av vård och omsorg för sin livsföring . Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en rimlig levnadsnivå. Stödet ska utformas så att det stärker personens möjligheter att leva ett självständigt liv.

Hälsa och välfärdsnämnden ska främja den enskildes möjlighet att bo kvar hemma med bibehållen livskvalité.

Mål

Hälsa och välfärdsnämndens mål 2016-2019:

 • Insatser ska syfta till att brukare och vårdtagare får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
 • Insatser ska syfta till en individuell, personcentrerad vård och omsorg som skapar en meningsfull vardag.
 • Den digitala infrastrukturen inom förvaltningen ska öka.
 • Hälsa och välfärdsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsförhållande där medarbetarna ska känna sig sedda och delaktiga i utvecklingen.
 • Hälsa och välfärdsnämnden ska ha en god dialog med medborgare, vårdtagare, brukare och deras närstående.
 • Hälsa och välfärdsnämnden ska erbjuda en likvärdig vård och omsorg av hög kvalitet genom att arbeta metodiskt och förebyggande.
 • Hälsa och välfärdsnämnden ska arbeta metodiskt för minskad miljöpåverkan.


Kontakt

 • Helena Ståhl
  Förvaltningschef, Hälsa och Välfärd
  0479-52 84 08

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Pensionär dricker kaffe