Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Seniorer

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver, detta beskrivs i 2 kap. 2 § Socialtjänstlagen.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av vård och omsorg för sin livsföring . Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en rimlig levnadsnivå. Stödet ska utformas så att det stärker personens möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vård- och omsorgsnämnd ska främja den enskildes möjlighet att bo kvar hemma med bibehållen livskvalité.

Mål

Vård- och omsorgsnämndens mål 2016-2018:

  • Insatser ska syfta till att brukare och vårdtagare får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
  • Insatser ska syfta till en individuell, personcentrerad vård och omsorg som skapar en meningsfull vardag.
  • Den digitala infrastrukturen inom vård och omsorg ska öka.
  • Vård och omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsförhållande där medarbetarna ska känna sig sedda och delaktiga i utvecklingen.
  • Vård och omsorgsnämnden ska ha en god dialog med medborgare, vårdtagare, brukare och deras närstående.
  • Vård och omsorgsnämnden ska erbjuda en likvärdig vård och omsorg av hög kvalitet genom att arbeta metodiskt och förebyggande.
  • Vård och omsorgsnämnden ska arbeta metodiskt för minskad miljöpåverkan.

Boka tid för årets seniordag!

På Granada i Lönsboda den 23:e maj 2018, mer infoPDF.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Pensionär dricker kaffe