Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

HERA - helhet, etablering, relationer och aktivitet

Projektet HERA startas under hösten 2023 upp av Osby kommun Kompetensa. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för och öka nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället. Detta kommer göras i två delar där del ett är föräldragrupper och del två är kvinnogrupp.

HERA står för helhet, etablering, relationer och aktivitet och finansernas genom bidrag från Länsstyrelsen. Med hjälp av föräldrar- och kvinnogrupp kommer projektet fokusera på att ge deltagarna mer kunskap av föräldraskap i Sverige, förbättra kunskaperna i det svenska språket och ge ett utökat socialt nätverk.

Föräldragrupper

Föräldragrupperna kommer bestå av fem träffar och utgå ifrån programmet Föräldraskap i Sverige. De är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället. Träffarna handlar om familjeliv i Sverige. Vi använder material från bland annat barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av era samtal och frågor. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning.

För mer information kontakta

Anna Johansson
E-post: anna.johansson@osby.se
Telefonnummer: 0479-528 514

Erika Hansson:
E-post: erika.hansson@osby.se
Telefonnummer: 0479-528 387

Innehåll

Träff 1 – Familj i nytt land

Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats, om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?

Träff 3 – Hälsa och sjukvård

Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?

Träff 5 - Att vara förälder till en tonåring

Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.

Kvinnogrupp

Kvinnogruppen kommer träffas en gång i veckan och ha ett deltagarfokus där deltagarnas viljor och behov styr aktiviteterna. Exakt vad för aktiviteter det kommer finnas är inte bestämt än. Det kan vara allt från att besöka ett gym, utforska naturen eller gå till evenemang.

Här fokuserar vi på att skapa sociala mötesplatser för nyanlända kvinnor och hjälpa dem att bygga ett socialt nätverk. Förhoppningen är att grupperna även främjar språkinlärningen för deltagarna genom samtal.

Kontakt

 • Jennifer Engström
  Enhetschef - Osby kommun Kompetensa
  0479-52 86 98
  jennifer.engstrom@osby.se
 • Erika Hansson
  Socialrådgivare
  0479 – 52 83 87
  erika.hansson@osby.se
 • Zara Evasdotter
  Hälsovägledare
  0479-52 85 70
  zara.evasdotter@osby.se
 • Anna Johansson
  Handledare
  0479-528 514
  anna.johansson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Händer håller i en ring