Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stationer och styrkor

I Osby kommun består räddningsstyrkorna i Osby och Lönsboda av deltidsbrandmän, eller Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RIB) som det egentligen heter. Det betyder att våra brandmän har ett "vanligt" arbete, bor i närheten av stationen och inställer sig vid larm.

I Osby kommun finns två brandstationer och ett räddningsvärn.

Osby - huvudstation med heltidsanställda yttre befäl och administration. Räddningsstyrkan består av en styrkeledare och fem brandmän, som är deltidsanställda. Inom 5 minuter efter ett larm ska styrkan vara på väg. Det finns fyra styrkor som har beredskap 7 dygn i månaden.

Lönsboda - deltidsstation där räddningsstyrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän, som är deltidsanställda. Inom 5 minuter efter ett larm, ska styrkan vara på väg. Det finns fyra styrkor som har beredskap en vecka i taget.

Hökön - räddningsvärn där personalen inte har någon fast beredskap. Består av en platsansvarig och 9 brandmän.

En brandman med en gul väst där det står Räddningstjänsten Osby

Foto: Åsa Brorsson