Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vänorter

Osby kommun har två vänorter utomlands - Gribskov kommune i Danmark och Kretinga district i Litauen.

Graested-Gilleleje

Graested-Gilleleje var Osby kommuns vänort i många år. 2007 genomfördes en stor kommunsammanslagning i Danmark och Graested-Gilleleje och Helsinge blev storkommunen Gribskov.

Kretinga district

Kretinga district i Litauen har också varit Osby kommuns vänort i många år. Under 2011 och 2012 deltog vi i ett SIDA-projekt kring vänortsutbyte tillsammans med Kommunförbundet Skåne och sex andra skånska kommuner och deras vänorter kring Östersjön. Resultatet av projektet Spinning Twinning finns att läsa i en rapport som återfinns under rubriken Dokument.