Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Parkeringsmöjligheter i Osby tätort

Du parkerar alltid avgiftsfritt med bil i centrala Osby och du kan välja på över 100 stycken parkeringsplatser. Glöm inte att de olika parkeringarna har olika tidsangivelser och vissa kräver P-skiva.

Är det en parkering där det anges att du skall använda P-skiva så ställer du in ankomsttiden avrundad till närmast följande hel respektive halv timme som anges vid pilen på P-skivan. P-skivan skall placeras innanför vindrutan, lätt avläsbar utifrån.

P-skiva hämtar du gratis på kontaktcenter i Osby kommunhus, på biblioteket och i de flesta av våra butiker och restauranger.

P-skiva 2 timmar, rödmarkerat på kartan.

  • Centrala delen av västra storgatan
  • Västra järnvägsgatan
  • Köpmannagatan
  • Östra järnvägsgatan

Långtidsparkering 24 tim, 7 dygn och 14 dygn blåmarkerat på kartan

  • De större parkeringarna vid Östra järnvägsgatan - 24 timmar
  • Torget mittemot Borgen- 24 timmar

Parkeringar vid Godsvägen

  • Söder om järnvägsövergången – 24 timmar (här finns möjlighet att ladda el-bil på ett par platser)
  • Norr om järnvägsövergången – 7 dygn
  • Grusplanen vid korsningen Södra portgatan/Västra storgatan – 14 dygn

Har du frågor om parkeringsböter?

Kontakta GDR Security Group.

Exempelbild