Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Räddning och säkerhet

Det ska vara tryggt att bo och vistas i Osby kommun. Du som invånare eller besökare ska känna trygghet för liv, hälsa, miljö och egendom. Därför arbetar kommunen olycksförebyggande för att minska antalet olyckor och öka säkerheten i kommunen. Vi arbetar även med att förbättra vår förmåga att hantera inträffade olyckor och kriser.

Brandbil parkerad med två brandmän framför

Foto: Åsa Brorsson

Det är viktigt att alla som bor och verkar i Osby kommun arbetar tillsammans för att skapa en trygg och säker kommun. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att öka säkerheten i ditt hem eller i ditt företag.

Du kan också läsa mer om Osbys Räddningstjänst och hitta information om utbildningar som räddningstjänsten håller i.

Kontakt

Räddningscentralen i Skåne Nordost
Telefon: 044 - 200 400 

Johan Wendt
Räddningschef
0451 – 26 80 21
johan.wendt@osby.se