Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avgifter inom Hälsa och omsorg

Här hittar du information om avgifter som gäller från och med den 1 januari år 2024 inom hälsa- och omsorgsförvaltningen.

Ordinärt boende (i eget hem)

Maxtaxan är 2 575 kronor/månad och är ett högkostnadsskydd. Man betalar därför aldrig för mer än strax under 9 timmar per månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Hemtjänst - hjälp i hemmet

 • 315 kronor/timme

Korttidsplats

 • Omvårdnadsavgift: 102 kronor/dag
 • Kostavgift: 122 kronor/dag (ingår inte i maxtaxan)

Trygg hemgång

 • 102 kronor/dag

Matdistribution

 • Portion: 55 kronor/portion (ingår inte i maxtaxan)
 • Distribution: 23 kronor/portion

Trygghetslarm

 • Installation: 287 kronor (engångsbelopp)
 • Avgift digitala larm: 451 kronor/månad

Hälso- och sjukvård

 • Avgift hemsjukvård/hemrehab: 258 kronor/besök (maximalt 774 kronor/månad, ingår i maxtaxan)
 • Hämtning av hjälpmedel: 602 kronor/gång (ingår inte i maxtaxan)

Dagvård

 • Omvårdnad: 38 kronor/dag
 • Lunch dagvård: 60 kronor

Ledsagning

 • 387 kronor per månad oavsett antal tillfälle

Särskilt boende

Omvårdnadsavgiften är 2 575 kronor/månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Utöver omvårdnadsavgiften betalar du hyra för lägenheten i det särskilda boendet , ett abonnemang för måltiderna samt en avgift för service och omvårdnad.

 • Hyrans storlek i ett särskilt boende bestäms enligt samma princip som i andra hyresrätter, det vill säga utifrån bruksvärdesprincipen. Den hittar du i hyreslagen och innebär att hyran ska fastställas "till skäligt belopp".
 • I måltidsbonnemanget ingår kostnader för frukost, lunch och kvällsmål samt mellanmål
 • I serviceavgiften ingår kostnad för en del förbrukningsmaterial

Hyran påverkas förutom lägenhetens storlek också av hur modern den är, planlösning, våningsplan, tillgång till tvättstuga och förråd med mera. I hyran inkluderas även del av gemensamhetsutrymme.

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett "vanligt" boende. Bostadstillägg söks hos Pensionsmyndigheten.

Kostavgift

 • Helpension: 3 753 kronor/månad

Serviceavgift

 • 268 kronor/månad.

Serviceavgiften avser att täcka kostnader för toalettpapper, tvättmedel, tvättlappar, engångshandskar, sänglinne, städutrustning, tekniska hjälpmedel med mera.

Förbehållsbelopp, avgiftsutrymme och minimibelopp 2024

 • Förbehållsbeloppet består av din bostadskostnad samt ett minimibelopp som dras bort från din sammanlagda inkomst efter skatt. Det som återstår kallas avgiftsutrymme.
 • Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du ska betala för den vård och omsorg du är beviljad. Du betalar upp till ditt avgiftsutrymme, finns inget avgiftsutrymme tas ingen omsorgsavgift ut.
 • Minimibeloppet regleras i social­tjänstlagen. Det är 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 761,50 kronor per månad vardera för sammanboende makar och sambor. Beloppet ska täcka kostnader för dina grundläggande basbehov. Det ska till exempel täcka:
  • livsmedel och hygienartiklar
  • kläder och skor
  • förbrukningsvaror och dagstidningar
  • telefon, hemförsäkring och hushållsel
  • möbler och husgeråd
  • fritid och resor, till exempel färdtjänst
  • tandvård, läkemedel och öppen hälso- och sjukvård

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Så ansöker du om bostadstillägg

Det är tre steg för att ansöka

1. Ta fram alla uppgifter som behövs

Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

2. Gör en beräkning innan du ansöker

På Pensionsmyndighetens hemsida kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.

Beräkna om bostadstillägg - Pensionsmyndigheten.se

3. Gör ansökan

Enklast ansöker du på Pensionsmyndighetens hemsida med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Ansök om bostadstillägg - Pensionsmyndigheten.se

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten.se, hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice.

I bifogade länkar finner ni ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten.

Blanketter

Så fyller du i blanketten

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa Pensionsmyndighetens kundservice.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på pensionsmyndigheten.se.

Ansökan

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitalt möte om bostadstillägg

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Äldre dam med vårdare