Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avgifter inom Hälsa och omsorg

Här hittar du information om avgifter som gäller från och med den 1 januari år 2023 inom hälsa- och omsorgsförvaltningen.

Ordinärt boende (i eget hem)

Maxtaxan är 2 359 kronor/månad och är ett högkostnadsskydd. Man betalar därför aldrig för mer än strax under 9 timmar per månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Hemtjänst - hjälp i hemmet

 • 289 kronor/timme

Korttidsplats

 • Omvårdnadsavgift: 93 kronor/dag
 • Kostavgift: 112 kronor/dag (ingår inte i maxtaxan)

Trygg hemgång

 • 93 kronor/dag

Matdistribution

 • Portion: 51 kronor/portion (ingår inte i maxtaxan)
 • Distribution: 21 kronor/portion

Trygghetslarm

 • Installation: 263 kronor (engångsbelopp)
 • Avgift digitala larm: 413 kronor/månad

Hälso- och sjukvård

 • Avgift hemsjukvård/hemrehab: 236 kronor/besök (maximalt 708 kronor/månad, ingår i maxtaxan)
 • Hämtning av hjälpmedel: 551 kronor/gång (ingår inte i maxtaxan)

Dagvård

 • Omvårdnad: 35 kronor/dag
 • Lunch dagvård: 51 kronor

Ledsagning

 • 354 kronor per månad oavsett antal tillfälle

Särskilt boende

Omvårdnadsavgiften är 2 359 kronor/månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Utöver omvårdnadsavgiften betalar du hyra för lägenheten i det särskilda boendet , ett abonnemang för måltiderna samt en avgift för service och omvårdnad.

 • Hyrans storlek i ett särskilt boende bestäms enligt samma princip som i andra hyresrätter, det vill säga utifrån bruksvärdesprincipen. Den hittar du i hyreslagen och innebär att hyran ska fastställas "till skäligt belopp".
 • I måltidsbonnemanget ingår kostnader för frukost, lunch och kvällsmål samt mellanmål
 • I serviceavgiften ingår kostnad för en del förbrukningsmaterial

Hyran påverkas förutom lägenhetens storlek också av hur modern den är, planlösning, våningsplan, tillgång till tvättstuga och förråd med mera. I hyran inkluderas även del av gemensamhetsutrymme.

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett "vanligt" boende. Bostadstillägg söks hos Pensionsmyndigheten.

Kostavgift

 • Helpension: 3 439 kronor/månad

Serviceavgift

 • 246 kronor/månad.

Serviceavgiften avser att täcka kostnader för toalettpapper, tvättmedel, tvättlappar, engångshandskar, sänglinne, städutrustning, tekniska hjälpmedel med mera.

Förbehållsbelopp, avgiftsutrymme och minimibelopp 2023

 • Förbehållsbeloppet består av din bostadskostnad samt ett minimibelopp som dras bort från din sammanlagda inkomst efter skatt. Det som återstår kallas avgiftsutrymme.
 • Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du ska betala för den vård och omsorg du är beviljad. Du betalar upp till ditt avgiftsutrymme, finns inget avgiftsutrymme tas ingen omsorgsavgift ut.
 • Minimibeloppet regleras i social­tjänstlagen. Det är 6 470 kronor per månad för ensamstående och 5 279 kronor per månad vardera för sammanboende makar och sambor. Beloppet ska täcka kostnader för dina grundläggande basbehov. Det ska till exempel täcka:
  • livsmedel och hygienartiklar
  • kläder och skor
  • förbrukningsvaror och dagstidningar
  • telefon, hemförsäkring och hushållsel
  • möbler och husgeråd
  • fritid och resor, till exempel färdtjänst
  • tandvård, läkemedel och öppen hälso- och sjukvård

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Äldre dam med vårdare