Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avgifter inom Hälsa och omsorg

Här hittar du information om avgifter som gäller från och med den 1 januari år 2022 inom hälsa- och omsorgsförvaltningen.

Ordinärt boende (i eget hem)

Maxbeloppet är 2 170 kronor/månad. Man betalar därför aldrig för mer än strax under 9 timmar per månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Personlig omvårdnad

 • 266 kronor/timme

Städ- och serviceinsatser

 • 266 kronor/timme

Korttidsplats

 • Omvårdnadsavgift: 86 kronor/dag
 • Kostavgift: 103 kronor/dag (ingår inte i maxbeloppet)

Trygg hemgång

 • 86 kronor/dag

Matdistribution

 • Portion: 47 kronor/portion (ingår inte i maxbeloppet)
 • Distribution: 19 kronor/portion

Trygghetslarm

 • Installation: 242 kronor
 • Avgift mobilt larm: 380 kronor/månad
 •  

Hälso- och sjukvård

 • Avgift hemsjukvård/hemrehab: 217 kronor/besök (maximalt 652 kronor/månad)
 • Hämtning av hjälpmedel: 500 kronor/gång (ingår inte i maxbeloppet)

Särskilt boende

Omvårdnadsavgiften är 2 170 kronor/månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Du betalar dels hyra för lägenheten eller rummet i det särskilda boendet , dels ett abonnemang för måltiderna samt en avgift för service och omvårdnad.

 • Hyrans storlek i ett särskilt boende bestäms enligt samma princip som i andra hyresrätter, det vill säga utifrån bruksvärdesprincipen. Den hittar du i hyreslagen och innebär att hyran ska fastställas "till skäligt belopp".
 • I måltidsbonnemanget ingår kostnader för frukost, lunch och kvällsmål samt mellanmål
 • I omvårdnads-och serviceavgiften ingår kostnad för en del förbrukningsmaterial

Hyran påverkas förutom lägenhetens storlek också av hur modern den är, planlösning, våningsplan, tillgång till tvättstuga och förråd med mera. I hyran inkluderas även del av gemensamhetsutrymme.

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett "vanligt" boende. Bostadstillägg söks hos Pensionsmyndigheten.

Kostavgift

 • Helpension: 3 164 kronor/månad

Serviceavgift

 • Avgift hygienartiklar, sänglinne: 226 kronor/månad och förbrukningsmaterial

Förbehållsbelopp 2022

 • Förbehållsbelopp ensamstående: 5 653 kronor/månad
 • Förbehållsbelopp/person makar/sambo: 4 707 kronor/månad