Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Slutbesked

Slutbesked - nu får du använda byggnaden

Innan du får börja använda byggnaden ska kommunen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Här kan du hämta blankett om begäran om slutbesked. Pdf, 566 kB.


Bild
Exempelbild