Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Landsbyggsutveckling i strandnära lägen (LIS)

För att främja utvecklingen av landsbygden har Riksdagen beslutat att kommunen i översiktsplanen får peka ut områden i strandnära lägen för landsbygdsutveckling (LIS). Målsättningen är att öka kommunens attraktionskraft genom att fler ska välja att bo och verka i kommunen och därmed bidra till en utveckling av landsbygden.