Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Värmepumpar

Innan du installerar en värmepump som utvinner energi ur berg, jord eller vatten krävs en skriftlig anmälan eller ansökan till miljö- och byggnämnden. En komplett ifylld anmälan medför ofta snabbare handläggningstid!

Anmälan/ansökan

Innan du installerar en värmepump som utvinner energi ur berg, jord eller vatten krävs en skriftlig anmälan/ansökan till miljö- och byggnämnden. En komplett ifylld anmälan/ansökan medför ofta snabbare handläggningstid! 

Ansökan om tillstånd krävs inom detaljplanelagt eller tättbebyggt område.

Om du vill ändra din värmepump (borra fler hål till exempel) för att exempelvis öka dess kapacitet krävs en ny anmälan/ansökan till miljö- byggnämnden.

Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid innan arbetet med anläggningen påbörjas. Vid prövningen beaktas framförallt närheten till andra värmepumpsanläggningar och enskilda dricksvattenbrunnar.

Luftvärmepump

För inrättande av värmepump som utvinner energi ur luft krävs i Osby kommun ingen anmälan. Tänk dock på placeringen av den så att grannar och andra inte störs av den.

Kommunal vattentäkt

Inom skyddsområde för kommunal vattentäkt krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggförvaltningen begär i varje enskilt fall yttrande från ansvarig för våra dricksvattentäkter.

Placering

För att undvika att anläggningarna stjäl energi från varandra ska avståndet mellan borrhålen vara minst 20 meter. För att möjliggöra att såväl du som dina grannar ska kunna installera värmepumpar ska anläggningarna därför placeras minst 10 meter från fastighetsgränsen. Om du vill placera den närmare gränsen krävs att du skickar in ett godkännande av detta som undertecknats av den eller de grannar som berörs. Intyget ska bifogas anmälan när den skickas in.

Avståndet till annans enskilda dricksvattenbrunn ska vara minst 30 meter för bergborrad vattenbrunn och minst 20 meter för grävd vattenbrunn, annars ska den som äger dricksvattenbrunnen informeras.

Kontakt

  • Malin Mattsson
    Miljöinspektör
    0479-52 82 40
    malin.mattsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.