Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Landsbygdsstrategi

Syftet med Osby kommuns landsbygdsstrategi är att skapa engagemang, se möjligheter och skapa framtidstro för landsbygden.

Exempelbild

Avsikten är att på både kort och lång sikt redovisa åtgärder för att stärka förutsättningarna på landsbygden och därmed skapa en utveckling som är långsiktigt hållbar.

Strategin belyser därför de utmaningar och möjligheter som finns på landsbygden, tydliggör landsbygdens förutsättningar och ger förslag på konkreta åtgärder. Landsbygdsstrategin är vägledande i kommunens arbete med landsbygden.

Nu har yttrandetiden formellt gått ut för den första remissrunda för landsbygdsstrategin, om inte någon förfrågan om mer tid inkommit.
Några av de synpunkter som kommit in är Olofström kommuns yttrande om att vikten av sydostlänken bör lyftas fram mer.
Även yttrande från privatpersoner har kommit in och understryker vikten av IT utvecklingen i kommunen och att få tillgång till en god uppkoppling även långt ut på landsbygden.
Även miljö- och byggnämnden har yttrat sig och menar bland annat att åtgärderna för att stävja att landskapet växter igen behöver förtydligas. Behoven av utbyggnaden av mindre avloppsreningsverk behöver beaktas i de mindre orterna såsom Hökön och Visseltofta. Ekeröd Mörkhult vägsamfällighetsförening menar att fokus bör finnas på brukandet av jord och skogsbruk för att bli mer miljövänliga.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.