Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Landsbygdsstrategi

Syftet med Osby kommuns landsbygdstrategi är att skapa engagemang, se möjligheter och skapa framtidstro för landsbygden.

Exempelbild

Avsikten är att på både kort och lång sikt redovisa åtgärder för att stärka förutsättningarna på landsbygden och därmed skapa en utveckling som är långsiktigt hållbar.

Strategin belyser därför de utmaningar och möjligheter som finns på landsbygden, tydliggör landsbygdens förutsättningar och ger förslag på konkreta åtgärder. Landsbygdsstrategin är vägledande i kommunens arbete med landsbygden.

Synpunkter mottages under remisstiden, från den 3:e maj till och med 18:e juni. Om mer tid önskas, vänligen kontakta planarkitekt Kettil Svensson på 0479-52 83 76

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.