Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du på grund av en funktionsnedsättning har nedsatt gångförmåga kan du vara berättigad parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet ökar möjligheten för dig att leva ett självständigt liv.

Kortet är knutet till dig som person och du kan använda det i hela Sverige i olika bilar. Du kan söka antingen som förare eller passagerare.

En rörelsehindrad person som inte själv kör bil kan få parkeringstillstånd endast om personens hjälpbehov är stort och han/hon inte kan klara sig själv medan bilföraren parkerar efter att ha hjälpt personen ut från bilen.

Så ansöker du

Vid frågor och begäran om ansökningsblankett kontakta Osby kommuns kontaktcenter.
Adress: Västra Storgatan 35, 283 80 Osby
Telefon: 0479-52 80 00
E-post: kontaktcenter@osby.se

När du ansöker ska du bifoga ett läkarintyg och ett nytaget passfoto.

Om tillståndet försvinner

Om du tappar ditt tillstånd eller om det blir stulet ska du göra en polisanmälan. Du kan därefter ta kontakt med kommunens kontaktcenter för att spärra det gamla och få ett nytt.

Parkeringstillstånd vid delad vårdnad

Om ett barn med delad vårdnad har berättigats parkeringstillstånd får ni ett kort som är knutet till barnet.