Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sammanträden, handlingar och protokoll

Här hittar du information om när Kommunfullmäktige, de olika nämnderna och utskotten sammanträder samt kallelser med handlingar och protokoll.

Sammanträden

Kommunfullmäktiges och delar av kommunstyrelsens sammanträden är offentliga för allmänheten. Övriga nämnders och utskotts sammanträden är inte offentliga. Kommunfullmäktige direktsänds dessutom via kommunens Youtubekanal. Sändningarna går också att se i efterhand via kommunens webbplats.

Kallelser och handlingar

En kallelse innehåller en lista med de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Den ska finnas tillgänglig två dagar för sammanträdet och du kan ta del av kallelsen och de delar av handlingarna som är offentliga, här på kommunens webbplats. Under menyn Kallelser på denna sida kommer du vidare till kallelser och handlingar för kommunfullmäktige, nämnderna och de olika utskotten.

Protokoll

Protokollen får inte läggas ut förrän de är justerade. Enligt lag ska de vara justerade senast 14 dagar efter sammanträdesdagen. Varje nämnd har ansvar för sina protokoll och deras publicering på hemsidan. Under menyn Protokoll på denna sida kommer du viare till protokollen för kommunfullmäktige, nämnderna och de olika utskotten.