Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Diarium och arkiv

Enligt offentlighetsprincipen från 1766 har alla medborgare rätt att del av allmänna handlingar.

Allmän handling

En allmän handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det ett brev, e-post, eller SMS. Man kan inte kringå offenlighetsprincipen genom att skicka ett brev till en anställd, eller politiker till deras hemadresser. Det skall ändå registreras hos kommunen.

Alla handlingar är allmänna, men kan vara offenliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när det har kommit in till kommunen.

Sekretessbelagda handlingar har endast den det berör lov att läsa.

För att få ta del av en handling kontaktar man i första hand den förvaltningen det berör,  vet man inte det så kan man kontakta kommunen genom post eller den officiella e-postadressen som man hittar nedan.

Om man vill ta del av en allmän handling kan man göra ett besök hos kommuen eller få kopior hemskickade. Man får lov att vara anonym. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för koperingen.

Varje arbetsdag publiceras postlistan över inkomna handlingar. Du hittar den under rubriken Postlista.

Kommunarkiv

I kommunarkivet förvaras inte bara kommunala beslut, in- och utgående skrivelser utan även andra typer av handlingar. Skolbetyg från ca 1870 och framåt, här särskilt nämnas den kommunal samrealskolan 1907-1971 (Ousby samskola). Handlingar som rör placering av barn och skolhälsovårdsjournaler finns också arkiverade i arkivet.

Kommunerna i Sverige bildades 1863. Den nuvarande kommunen bildades 1974. I nuvarande kommun har följande kommuner ingått:

  • Osby kommun 1863-1936
  • Osby landskommun 1937-1961
  • Osby municipalsamhälle 1900-1936
  • Osby köping 1936-1961
  • Osby köping/landskommun 1961-1973
  • Loshults kommun 1863-1973
  • Visseltofta kommun 1863-1951
  • Örkeneds kommun 1963-1973
  • Lönsboda municipalsamhälle 1929-1967

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.