Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Diarium och arkiv

Enligt offentlighetsprincipen från 1766 har alla medborgare rätt att del av allmänna handlingar.

Allmän handling

En allmän handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det ett brev, e-post eller SMS. Det går inte att kringå offenlighetsprincipen genom att skicka ett brev till en anställd eller politiker till deras hemadresser. Det kommer ändå registreras hos kommunen.

Alla handlingar är allmänna, men kan vara offenliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen.

Sekretessbelagda handlingar får endast den det berör lov att läsa.

För att få ta del av en handling kontaktas i första hand den förvaltningen det berör. Vet du inte det så kan du kontakta kommunen genom post eller den officiella e-postadressen kommun@osby.se.

Om du vill ta del av en allmän handling kan du göra ett besök hos kommunen eller få kopior hemskickade. Det går att vara anonym. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för koperingen.

För närvarande publiceras inte kommunens postlistor på webben, på grund av byte av dokument- och ärendehanteringssystem. För att begära ut postlista, kontakta arkivarie/registrator via mail eller telefon. Se kontaktuppgifter på denna sida.

Kommunarkiv

I kommunarkivet förvaras inte bara kommunala beslut. In- och utgående skrivelser och andra typer av handlingar såsom exempelvis skolbetyg från cirka 1870 och framåt förvaras också. Särskilt kan nämnas den kommunal samrealskolan 1907-1971 (Ousby samskola). Handlingar som rör placering av barn och skolhälsovårdsjournaler finns också i arkivet.

Den första kommunbildningen i Sverige var 1863. Den nuvarande kommunen bildades 1974.

I nuvarande kommun har följande kommuner ingått:

  • Osby kommun 1863-1936
  • Osby landskommun 1937-1961
  • Osby municipalsamhälle 1900-1936
  • Osby köping 1936-1961
  • Osby köping/landskommun 1961-1973
  • Loshults kommun 1863-1973
  • Visseltofta kommun 1863-1951
  • Örkeneds kommun 1863-1973
  • Lönsboda municipalsamhälle 1929-1967

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.