Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Enskilda vägar - Vägbidrag

Du som har hand om enskild väg har möjlighet att söka bidrag för underhåll och drift. Du kan söka både kommunalt och statligt bidrag. Det statliga bidraget söker du hos Trafikverket.

Du kan söka vägbidrag

 • Om du är en enskild väghållare och vägen är längre än 300 meter. Avståndet räknas till sista folkbokförda fastighet på vägsträckan.
 • Ingår i en samfällighet/vägförening och erhåller statligt bidrag för vägunderhållning

Sök kommunalt vägbidrag

Du ansöker om vägbidrag via vår e-tjänst. Ansökningsperioden är mellan 15 januari - 30 april 2024.

Då betalas vägbidraget ut

 • Vägbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag betalas i regel ut i september.
 • För enskilda vägar med statsbidrag betalas bidraget ut i juni.

Vägbidraget betalas inte ut

 • för väg som ligger i en annan kommun.
 • bidragsbelopp som understiger 100 kronor betalas inte ut.
 • endast används för att nå sommar- eller fritidsbebyggelse eller obebodd fastighet.
 • om ansökan inkommer på annat sätt än via vår e-tjänst som anges ovan.

Väghållarens ansvar

När du som ansvarig väghållare får vägbidrag förbinder du dig till att:

 • underhålla vägen på ett tillfredställande sätt.
 • hålla vägen fri från hinder av snö och is så att biltrafik kan köra på vägen.
 • inte stänga av vägen för trafik.
 • ge full insyn i väghållarens verksamhet och ekonomi, samt att följa kommunens krav.

Mer information

På NVDBs hemsida hittar du information om vägar med statsbidrag samt se vem som är väghållare. På sidan scrollar eller söker du efter "väghållare" eller "driftbidrag statligt" under Välj vad du vill se på kartan.

NVDB (nationell vägdatabas)

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild