Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Daglig verksamhet

Här kan du läsa mer om våra olika dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Dagcenter

Dagcenter är en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På Dagcenter arbetar personer med funktionsnedsättning. På Dagcenter vill vi ge möjlighet och skapa förutsättningar för personer att utvecklas, vara delaktiga och skapa en miljö där man kan känna trygghet och glädje.

Mellansteget

Mellansteget är en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), här arbetar personer med funktionsnedsättning.

Ambo återvinning

Ambo återvinning är en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På Ambo arbetar personer med funktionsnedsättning. Där arbetar deltagarna med att återvinna vitvaror, i huvudsak tvättmaskiner. Metaller och maskindelar återvinns och icke utslitna delar återanvänds eller säljs som reservdelar till privatpersoner.

Parkgruppen

Parkgruppen består av personer med funktionsnedättning och som har ett gemensamt intresse av utevistelse, park och trädgårdssysslor. Det är en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ekbackeskolans Café Stjärnan

Café Stjärnan på Ekbackeskolan är en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På cafét arbetar personer med funktionsnedsättning. Deltagarna utför vanliga cafésysslor.

Tvätteriservice

Tvätteriservice är en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Där arbetar personer med funktionsnedsättning med tvätthantering.

Individintegrerad daglig verksamhet

Individintegrerad daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebär en individuell placering på privata företag, föreningar och kommunala verksamheter. På en individintegrerad arbetsplats arbetar personer med funktionsnedsättningar.

Exempelbild