Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Information om kriget i Ukraina

Osby kommun följer händelseutvecklingen kring Rysslands invasion av Ukraina. Här har vi samlat information om hur du kan hjälpa, vilket stöd du kan få och var du hittar korrekt och aktuell information. Sidan uppdateras löpande.

Lättläst och andra språk - Information in english

Här finns länkar till information på andra språk om hur du kan förbereda dig inför en kris och information om kriget i Ukraina på engelska.

Here you can find links to information in other languages ​​absout how to prepare for a crisis and information about the war in Ukraine.

Om krisen eller kriget, broschyr på flera språk (other languages) - MSB

Emergency information from Swedish authorities -  Krisinformation.se

För dig som kommer från Ukraina

Du som kommer till Sverige från Ukraina kan stanna upp till 90 dagar utan visum om du har ett biometriskt pass. För att du ska kunna arbeta och ditt barn ska kunna gå i skolan behöver du söka uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

På Migrationsverkets webbsida kan du läsa vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten: Flyktingar från Ukraina – Migrationsverket

Skola och förskola
Barn och ungdomar upp till 18 år som är registrerade hos Migrationsverket och har fått sitt UT-kort (uppehållstillståndskort) har rätt till utbildning. För inskrivning till förskola eller skola är du välkommen att besöka Kontaktcenter i kommunhuset. Vid besöket ska barnet ha med sig ID-handlingar samt UT-kort.

Telefon: 0479-52 80 00
E-post: kommun@osby.se
Adress: Västra Storgatan 35, 283 80 Osby

SFI - Svenska för invandrare
Du som är flykting från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet kan delta i utbildningen Svenska för invandrare. Det gäller för dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska som utbildningen erbjuder. Utbildning i SFI erbjuds från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 18 år.

SFI - Vuxenutbildningen i Osby

Du kan också ansöka om att delta i kurserna svenska som andraspråk och svenska genom komvux i Osby kommun. Under din studietid kan du också ansöka om resekort för att kunna åka mellan hemmet och skolan.

Läs mer om utbildning för dig från Ukraina här.

Arbete
Du som är 16 år eller äldre och har fått uppehållstillstånd har rätt att arbeta. Du kan vända dig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta ett arbete.

Hälso- och sjukvård
Vuxna som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till akut vård som inte kan vänta. Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Mer information
Läs mer om vad som händer efter att du har fått uppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida: Efter beslut om uppehållstillstånd - Migrationsverket

På webbplatsen Information Sverige finns bra information på ryska: Information Sverige

Håll dig uppdaterad och var källkritisk

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med korrekt information från tillförlitliga källor. På krisinformation.se finns information och länkar från svenska myndigheter om det aktuella läget.

Krisinformation från svenska myndigheter - Krisinformation.se

På webbplatsen msb.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns bra information och tips om källkritik.

Källkritik - MSB

Om du vill hjälpa till

Det är glädjande att så många privatpersoner vill hjälpa de människor som drabbas av kriget. Det finns flera hjälporganisationer som arbetar med att hjälpa det ukrainska folket och det bästa du kan göra är att kontakta dem och fråga vilken typ av hjälp och stöd som behövs just nu.

Några exempel på organisationer som tar emot gåvor och pengar eller ger stöd på andra vis för att stötta de drabbade i Ukraina är:

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om vad du som privatperson kan göra.

Vad kan jag som privatperson göra? - MSB

Om du känner dig orolig

Det är vanligt att känna oro när allvarliga händelser sker och omvärldsläget är spänt. Du är inte ensam och det finns stöd att få. Via länkarna finns tips och råd vid oro samt information om vart du kan vända dig för att få stöd.

Stöd vid oro – Krisinformation.se

Råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse - 1177

Att prata med barn och unga

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Här finns länkar till myndigheter och organisationer som tagit fram råd för hur du som vuxen kan prata med barn om deras oro.

Så pratar du med barn om otäcka händelser – Bris

Lilla Krisinfo är en sida för barn och unga - Krisinformation.se

Skyddsrum

En del av den egna krisberedskapen är att veta var det finns skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. I fredstid behöver du inte gå till ett skyddsrum, de används bara för att skydda befolkningen vid krig.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för tillsyn av skyddsrum i Sverige. Fastighetsägaren ansvarar för att underhålla skyddsrummen och ställa i ordning dem om regeringen beslutar om höjd beredskap. Osby kommun har sett över de skyddsrum som finns i kommunägda fastigheter.

Via MSB:s skyddsrumskarta kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger och hur många platser det har.

Skyddsrumskarta - MSB

Vad gör Osby kommun?

  • Osby kommun har täta kontakter med berörda myndigheter och organisationer med frivilliga. Kommunens krisledningsgrupp är för tillfället inaktiverad men om läget förändras är vi beredda att aktivera gruppen igen.

Kontakt

  • Osby Kommun
    Västra Storgatan 35 - 283 31 Osby
    0479-52 80 00
    kommun@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.