Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Terminsavgifter MusikskolanTerminsavgift

Ämneskurser barn/ungdomar till och med gymnasiet

850 kronor

Gruppundervisning / kör

550 kronor

Vuxenundervisning / ämneskurs (i mån av plats)

1600 kronor

Hyra av instrument (för barn och ungdomar till och med gymnasiet)

400 kronor

Hyra av instrument för vuxna

600 kronor

 

Regler för debitering:

Höstterminens kursavgift:
Vid start efter den 1/10 debiteras halv avgift

Vårterminens kursavgift:
Vid start efter den 1/3 debiteras halv avgift
Detsamma gäller när du hyr instrument
Är du ny på Musikskolan får du prova 3 gånger utan kostnad.