Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sex mot ersättning och människohandel

Sex mot ersättning kallas för prostitution. I Sverige är det olagligt att köpa sex, men det är inte olagligt att ha sex mot ersättning.
Människohandel kallas också trafficking, det är när andra utnyttjar en person för att tjäna pengar, till exempel om någon bestämmer att du måste sälja sex eller droger. Människohandel är olagligt för den som utför de men inte för den som blir utsatt.

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel?

Människohandel är när männsikor utsätts och utnyttjas för bland annat sexuella ändamål, tiggeri, tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.
I varje kommun i Sverige finns det en regionkoordinator, denna ska bistå myndigheter med stöd vid människohandelsärenden. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot människohandel.
Klicka här för att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till din kommun.

Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.
I varje kommun i Sverige finns det en regionkoordinator, denna ska bistå myndigheter med stöd vid ärenden som rör sex mot ersättning. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot prostitution.

Klicka här för att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till din kommun.

Kontakt

 • Osby Kommun
  Västra Storgatan 35 - 283 31 Osby
  0479-52 80 00
  kommun@osby.se
 • Mari Pohlman
  Socialsekreterare
  0479-52 81 87
  mari.pohlman@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.