Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för boende, uppehälle och resor till och från hemmet och riktar sig mot dig som läser på gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning och är folkbokförd i Osby kommun.

Förutsättningar

Inackorderingsbidrag kan beviljas för dig som läser på gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning (heltid) och är folkbokförd i Osby kommun. Du kan erhålla inackorderingsbidrag t o m vårterminen det år du fyller 20 år. En förutsättning för att bidraget skall beviljas är att du är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Om du studerar vid folkhögskola/fristående gymnasieskola ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN (Centrala studiemedelsnämnden). Osby kommun är endast skyldig att bevilja inackorderingsstöd vid förstahandsmottagning samt vid riksrekryterande utbildningar.

Villkor för beviljande

Den totala dagliga restiden inkl. väntetid, mellan folkbokföringsadressen och skolan, är minst 3 timmar tur och retur.
Har du terminsbiljett/resebidrag utgår ej inackorderingsbidrag.
Inackorderingsbidrag kan beviljas om utbildningen inte finns på hemorten.
Om du har minst 20 mil mellan folkbokföringsadress och skola är du berättigad till 500 kr extra per månad för resor.
Sista ansökningsdag är 30 juni 2017 (avser läsåret 2017/2018).
Inackorderingsbidraget uppgår läsåret 2017/2018 till 1 485 kr per månad. Du som till hösten kommer att börja första året på gymnasieskola, ska skicka in ansökan tillsammans med definitivt antagningsbesked.

Utbetalning

Bidraget utbetalas en gång/termin och söks för ett läsår i taget. 15 september för höstterminen (4 månader) och 15 januari för vårterminen (5 månader).

Ändrade förhållanden

Om du avbryter studierna, byter folkbokföringskommun eller av annan anledning inte längre är berättigad till inackorderingsbidrag måste du omgående anmäla detta till Osby kommun, se kontaktuppgift under rubriken Kontakt på denna sida. Utbetalningar gjorda efter felaktigt lämnade uppgifter kan återkrävas.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild