Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Rivningslov och marklov

Planerar du att riva en byggnad eller ändra marknivån på din tomt? Då behöver du sannolikt göra en anmälan om rivnings- respektive marklov.

Rivningslov

Anmälan om rivningslov krävs för rivning av nästan alla typer av byggnader. Till rivningsanmälan ska en rivningsplan bifogas. Rivningsplanen ska ange hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Om farligt avfall finns ska du ange att det finns och hur det kommer att hanteras.

När rivningsplanen är godkänd av kommunen får rivningsarbetena påbörja. För dessa arbeten kan en kontrollansvarig behövas.

Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanelagt område om markens höjdläge förändras med mer än en halvmeter. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

Så söker du

För att amäla ditt mark- och rivninglovs fyller du i blanketten och och skickar in den till oss. Klicka på knappen Sök bygglov för att komma till blanketten. Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter på 0479-52 80 00 för att få den hemskickad.

Anmäl mark- eller rivningslov Pdf, 575 kB.

På blanketten kryssar du i vilken typ av lov du vill söka. Om du är osäker på vad som gäller för just dina rivningsplaner är du välkommen att kontakta oss för att få hjälp och vägledning.

Kontakt

  • Miljö & Bygg
    miljobygg@osby.se
    0479- 52 80 00
    miljobygg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.