Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Energi

Exempelbild


I Sverige använder vi ganska mycket el per person och år. Vårt nordliga läge med kalla vintrar kombinerat med elintensiv basindustri skapar stora energibehov samtidigt som kärnkraften i Sverige håller på att avvecklas.

För statligt ägda Vattenfall AB, som också är den störste kärnkraftsägaren i Sverige, bjuder framtiden på en rad nya utmaningar.

Samtidigt behöver tekniken för alternativ energiproduktion utvecklas. Vindkraft och solenergi tillsammans med förgasning och förbränning av restprodukter kan ge ett tillskott och en ökad effektivisering av den befintliga vattenkraften.

Såväl avvecklingen på kärnkraftsidan som utbyggnaden av alternativ elproduktion kommer att kräva resurser.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.