Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Prövning

Prövning på Komvux ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du har läst in på egen hand, eller att höja betyget på en kurs som du redan har betyg i.

Vad innebär en prövning?

Prövning innebär att en hel kurs bedöms och betygssätts. Prövning är ett alternativ för dig som redan har kunskaper som motsvarar kursens innehåll men som saknar betyg i kursen eller vill höja ditt betyg. I en prövning ingår inte undervisning eller lärarhandledning. En prövning grundar sig på nationellt fastställda kunskapskrav. Det finns olika kunskapskrav för alla kurser. Du ansvarar helt och hållet själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen.

Vad ingår i en prövning?

I en prövning ingår flera moment såsom skriftliga prov, muntliga och/eller praktiska uppgifter. Som sökande ska man vara beredd på att en prövning är en längre process och kan sträcka sig över flera dagar då det är flera moment som ska genomföras.

Ett par veckor innan prövningsstart får du information om hur prövningen är upplagd, vilka moment som ingår och när det ska göras. Läraren som är ansvarig för prövningen skickar ut informationen. OBS! Du måste ha med dig giltig legitimation till alla prövningstillfällen.

Kostnad

Prövningsavgiften är 500 kr per kurs. Du betalar innan du gör provet. Avgiften betalas inte tillbaka vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Prövningen är avgiftsfri om du är inskriven på en annan kurs vid Osby Komvux under prövningsperioden samt att du har betyget F (ej IG eller -) i den kurs du vill göra prövning i.

Ansökan

För att göra en ansökan om prövning vänligen kontakta studie- och yrkesvägledaren.

 

Kontakt

  • Therésa Keric
    Studie- och yrkesvägledare
    0479-52 85 33
    Telefontid vardagar kl. 08.00-09.00

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.