Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avgiftskontroll

Osby kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild faktura att betala. Kontrollen kommer att genomföras varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Under mars månad 2024 kommer Osby kommun att göra avgiftskontroll för de som hade barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg under 2022.

Följande gäller:

  • Om det visar sig att du har betalat för lite i barnomsorgsavgift kommer du att få en faktura med förfallodatum 2024-05-01
  • Om du har betalat för mycket kommer du att få en kreditfaktura (tillgodo)och mellanskillnaden regleras mot kommande fakturor eller betalas tillbaka.
  • Du som har betalat rätt avgift får inget besked.

De allra flesta har betalt rätt avgift och kommer inte att beröras av detta.

Vi gör en jämförelse med Skatteverket

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat och jämför det med den taxerade årsinkomsten. Avgiftskontrollen genomförs med cirka två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Om du tycker fakturan är felaktig

Är det något som du tycker inte stämmer med din faktura eller behöver du ytterligare underlag än det som framgår på fakturan, kontakta Osby kommun omgående.

Om du anser att fakturan är felaktig behöver du beskriva vad som är fel för att vi ska kunna utreda vidare.

Om du ska få återbetalning

Om ni mottagit en kreditfaktura (tillgodo) kan denna regleras mot kommande barnomsorgsfakturor eller återbetalas till ert bankkonto. Om du har andra obetalda skulder inom förskola eller skola till Osby kommun så kommer skulderna att dras av från summan du ska få tillbaka. Det som blir över betalas ut.

Förtydligande om fakturan

Om det är mer än en sida på fakturan står det makulerat på ena inbetalningsavin och beloppet som ska betalas på den andra.

Kontakt

Vid frågor om innehållet i fakturan eller vill få mer information om avgiftskontroll

E-post: bouavgiftskontroll@osby.se
Telefon: 0766 - 08 35 27

Telefontid: Tisdag, onsdag 13-15
Måndag, Torsdag 10-12

Vid ansökan om anstånd eller avbetalningsplan på faktura eller återbetalning

E-post: tatiana.petrova@ostragoinge.se
Telefon: 0479-52 82 86