Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet, så som att förflytta dig, sova, sköta din hygien, laga mat, äta och ta dig in och ut ur bostaden.

Vem kan få bidrag?

För att få bidrag för bostadsanpassning ska din funktionsnedsättning vara permanent eller långvarig. Den kan vara fysisk, psykisk eller medicinsk.

Om du väljer att flytta till en ny bostad som inte är anpassad får du inte bidrag för vissa åtgärder.

Vad du kan få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bo­stad. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar.  Till exempel kan du få bidrag för att ta bort trösklar, bredda dörröppningar och byta ut badkar mot en duschplats.

Den sökta åtgärden ska ha en tydlig koppling till din funktionsnedsättning och anses så stark att den ses som nödvändig.

Du kan bara söka bidrag i den bostad som du bor i permanent och du får inte bidrag för normalt underhåll av bostaden.

Så ansöker du - steg för steg

 1. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt? Då måste fastighetsägaren först och främst godkänna att åtgärderna utförs.
 2. Se till att få ett intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att anpassningen är nödvändig utifrån din funktionsnedsättning.
 3. Fyll i ansökansblanketten under rubriken Dokument här på sidan. Vill du hellre att vi skickar hem blanketten till dig kan du kontakta oss.
 4. Vill du att kommunen ska se till att bostadsanpassningen utförs? Fyll då även i blanketten för uppdragsgivande.
 5. Skicka din ifyllda blankett, ditt intyg och eventuellt uppdragsgivande till e-postadressen miljobygg@osby.se eller posta till Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Miljö & bygg, 283 80 Osby

Vad gör kommunen?

Vi handlägger ansökningar, svarar på frågor och hjälper till vid kontakt med fastighetsägaren och hantverkare om du så önskar.

Återställningsbidrag

Under vissa förutsättningar kan fastighetsägare söka bidrag för att återställa en anpassad bostad. Det kan till exempel vara aktuellt i hyres- eller bostadsrätter.

Reparationsbidrag

Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.

Kontakt

 • Miljö & Bygg
  miljobygg@osby.se
  0479- 52 80 00
  miljobygg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.