Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning, som inte är tillfällig, kan få bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Alltså att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden. Den sökta åtgärden ska ha en klar koppling till funktionsnedsättningen och anses så stark, att den ses som nödvändigt. Bidrag beviljas inte om funktionsnedsättningen är känd sedan tidigare, och man flyttar till en bostad som inte är anpassad. 

Text

Vad du kan få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bo­stad. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar. Du kan bara söka bidrag i den bostad som du bor i permanent. Du får inte bidrag för normalt underhåll av bostaden.

Exempel på anpassningar

I bostaden kan du få bidrag för att till exempel:

  • Ta bort trösklar
  • Bredda dörröppningar
  • Anpassa badrummet, exempelvis byta ut badkar mot en duschplats.

Så här söker du

Du ansöker om bidraget på en ansökningsblankett som du hittar här till höger eller i Blankettarkivet på startsidan. Du kan också kontakta oss så skickar vi den till dig.
Förutom blanketten måste du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, läka­re eller annan sakkunnig om att anpassningen är nödvändig utifrån din funktionsnedsättning.
Om ni önskar att kommunen ombesörjer att bostadsanpassningen verkställs, fyll i uppdragsblankett, som du finner här till höger, bifoga med ansökan.

Ifylld blankett med bilagor skickas till:
Osby kommun
Kommunstyrelseförvaltningen, Miljö-och bygg
283 80 Osby

Vad gör kommunen?

Handlägger ansökningar, svarar på frågor är dig behjälplig vid kontakt med fastighetsägaren och hantverkare om du så önskar. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste fastighetsägaren godkänna att åtgärderna utförs.

Återställning

Under vissa förutsättningar kan fastighetsägare söka återställningsbidrag av anpassad bostad.

Läs under § 11 lag om bostadsapassningsbidrag SFS 1992:1574

Frågor

Har du frågor om bostadsanpassning kan du ringa miljö-och byggenhetens handläggare.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.