Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Revisionen

De förtroendevalda revisorerna ska granska så att kommunen är effektiv och säker. Kommunrevisionen lyder under kommunfullmäktige

Om kommunrevisionen

Kommunrevisionen är utsedd av Kommunfullmäktige (KF) för att löpande granska verksamheten i kommunen. Den består av sex oberoende förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp har de en inhyrd sakkunnig konsulttjänst, som för närvaranden är från PwC.

Det yttersta uppdraget för Revisionen är att pröva ansvarstagandet i styrelser och nämnder, uttala sig om detta till KF inför deras årliga beslut i ansvarsfrågan. Detta uppdrag uttrycks i kommunallagen 9 kap 9§, 11§ KL. All verksamhet ska granskas med avseende på ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. Granskningen ska utföras enligt God revisionssed där etiska grundprinciper är vägledande. Vad som ska granskas och hur avgör revisorerna själva.

Vissa förtroendevalda revisorer är även valda att som lekmannarevisorer granska verksamheten i de kommunala bolagen.

Revisionen önskar vara ett bra ”bollplank” för verksamheterna i utformandet och genomförandet av deras arbete.

Revisorer 2015-2018

  • Per Johnmark (M), ordförande
  • Yngve Lörup (S), vice orförande
  • Håkan Carlsson (SD)
  • Annelie Frostensson (S)
  • Fredrick Nyberg (S)
  • Per-Ola Stensson (C)

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag - Revisionsrapport.pdf 1018 kB 2018-02-13 11.35
Granskning av investeringar - Revionsrapport.pdf 1 MB 2018-02-13 11.35
Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet - Revisionsrapport - pwc-{537B1D9C-C30C-46EB-B204-1D1F0C50BDCA}.pdf 3 MB 2018-04-17 08.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp