Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunjägare

En kommunjägare har ansvar för att ta hand om skadade djur på kommunens mark. Det kan vara vilda djur som tar sig in på detaljplanelagt område och skadar sig eller som av någon anledning redan är skadade när de tar sig in på kommunens mark.

Vad gör kommunjägarna?

Kommunjägarna har rätt att jaga skadedjur inom detaljplanelagt område och på kommunens mark, som orsakar miljö- eller hälsorisker. Sådana djur kan vara: svartfågel, gäss, vildkanin, grävling, fiskmås med flera.

När kan du få hjälp av kommunjägare?

Kommunjägare kan hjälpa till att jaga eller fånga in djur i de fall då det förekommer skadedjur utomhus på kommunens mark och på detaljplanelagt område som utgör ett miljö- eller hälsoproblem.

Kommunjägaren hjälper inte till vid viltolyckor

Kolliderar du med vilt är det 112 du ska ringa, för mer information om viltolycka besök

Så här gör du om du kolliderar med vilt (viltolycka.se)

Vad gör jag om jag hittar ett dött djur?

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. När vilda djur avlider inom bebyggelse är sällan något problem ur hygienisk synvinkel och låter man dem bara vara kommer naturen själv att ta hand om dem.

Om det är ett stort djur eller om det ligger på olämplig plats kontaktas markägaren eller fastighetsägaren.

Döda katter och hundar anmäls direkt till Polisen på telefon 11414, som kan göra en ägarkontroll.

Hur får jag tag på en kommunjägare?

Kommunjägaren når du via Kontaktcenter på 0479 - 52 80 00

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.