Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inflyttning, utflyttning och skolbyte

Om du är nyinflyttad eller kommer att flytta till Osby kommun och har barn som ska gå i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola, ska du anmäla det via vår e-tjänst. Du anmäler även utflyttning via e-tjänsten

Inflyttning

Om du är nyinflyttad eller kommer att flytta till Osby kommun och har barn som ska gå i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola, ska du anmäla det via vår e-tjänst. Kontakta administratör på barn- och utbildningsförvaltningen om du inte har svenskt personnummer, har skyddade uppgifter eller av annan anledning inte kan göra ansökan via e-tjänsten så skickar vi en blankett.

Vi utgår från önskemål av skola så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på önskad skola fördelas eleverna enligt fastställda urvalskriterier. Om ni är två vårdnadshavare måste båda godkänna platserbjudandet för att det ska vara giltigt, inloggning sker med BankID.

När skolplaceringen är klar tar rektor kontakt med vårdnadshavare/ vårdnadshavarna och bestämmer tid för inskrivningsmöte. Under veckorna 27-32 handläggs inga ny- eller omplaceringar av elever inom grundskolan.

Uppgifter till inskrivningsmötet

Inför inskrivning behöver aktuell skola få information om elevens tidigare skolgång. Den som ansöker om placering i grundskola/anpassad grundskola (vårdnadshavare eller ställföreträdande vårdnadshavare ex. socialtjänst/god man) ansvarar för att mottagande rektor får:

  • Fullständiga kontaktuppgifter till föregående skola. Vi behöver föregående skolas namn och telefonnummer samt namn på avlämnande klassföreståndare, dennes mailadress och telefonnummer.
  • Elevakt för elev som ska skrivas in. Vårdnadshavare eller ställföreträdande sådan tar kontakt med föregående skolas expedition/rektor och begär ut kopior på den elevakt som finns för berörd elev. Detta kan ta ett par veckor, men ska finnas tillgänglig för mottagande skola vid inskrivningen.
  • Berörd elevs sista betyg

Välkomna till Osby kommun!

Utflyttning

Om du har barn som går i grundskola i Osby kommun och planerar att flytta från kommunen ska du som vårdnadshavare göra en utflyttningsanmälan. Om ni är två vårdnadshavare måste båda godkänna utflyttningsanmälan, inloggning sker med BankID.

Berätta också för barnet lärare att ni ska flytta.

Om du har frågor eller behöver hjälp med din anmälan kan du kontakta administratör på barn- och utbildningsförvaltningen.

Byta skola

Ansökan om skolbyte görs via vår e-tjänst. Byte beviljas endast om det finns plats på någon av de önskade skolorna

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.