Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Adoption

Att adoptera ett barn innebär att uppta barnet som sitt eget. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas.

Har du funderingar på att adoptera ett barn?

För att få lov att adoptera måste man enligt lag vara över 18 år och antingen ensamstående, makar eller sambor.  Regleringen gällande adoption finns i kapitel 4 i föräldrabalken. Nya adoptionsregler trädde i kraft 1 september 2018.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få socialnämndens medgivande att adoptera måste man ha gått en föräldrautbildning.

Om du funderar på att adoptera:

  • Kontakta oss på familjerätten för ett obligatoriskt informationssamtal.
  • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi till en föräldrautbildning.
  • Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in.

Medgivandeutredning

En medgivandeutredning består av:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök/Nätverksmöte
  • Inhämtande av referenser av sökande
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag: socialregister, polisregister, kronofogderegister, försäkringskassa
  • Eventuella övriga kompletteringar

I medgivandeutredningen föreslår familjerättssekreterare om det är lämpligt med medgivande eller inte. Beslut fattas sedan av Kommunstyrelsen. Om du eller ni får ett medgivande gäller det i tre år. Har ni inte fått något barn inom den tiden måste ny ansökan göras.

Adoption av närstående

Om du önskar adoptera ett närstående barn, till exempel din makes, makas eller registrerad partners barn, vänder du dig direkt till tingsrätten med din ansökan. Tingsrätten begär sedan en utredning från socialnämnden och du får då träffa oss på Familjerätten för en utredning.

Nationell adoption

Det är den som vill adoptera som ska ansöka om adoption hos tingsrätten. Samtycke krävs av en förälder som har vårdnaden om barnet. Det bör ha gått sex veckor efter förlossning innan ett samtycke kan bedömas giltigt. Innan domstolen beslutar om adoption ger tingsrätten socialnämnden i uppdrag att utse någon att utföra en adoptionsutredning enligt 4 kap 14§ föräldrabalken. För ytterligare frågor kring nationell adoption kontakta familjerätten.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild