Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Delårsrapporter och årsredovisning

Delårsrapporter och årsredovisningar upprättas av ekonomiavdelningen och beslutas av Kommunfullmäktige. Här kan du läsa och ladda ned delårsrapporter och årsredovisningar. Vill du ha vår årsredovisning i pappersformart fyller du i formuläret nedan.

Delårsrapporten är en uppföljning av resultatet för en del av året samt prognos för helårsutfallet. Kommunen upprättar delårsrapport per den siste augusti och gör också uppföljningar i mars, april, maj, september, oktober och november. Efter december görs helårsbokslutet. Under rubriken Dokument kan du läsa och ladda ner de senaste delårsrapporterna.

Dokument

Årsredovisningen upprättas av ekonomiavdelningen och visar verksamhetens resultat, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Senast den 15:e april efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till Kommunfullmäktige och revisionen.

Dokument

Beställning av årsredovisning