Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bilvård

Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfarten. Tvättvattnet kommer inte passera reningsverket och metaller, däck- och asfaltspartiklar, oljeprodukter, kemikalier från biltvätten hamnar istället i dagvattenbrunnarna och leds orenat till ut i våra sjöar, vattendrag och marker. Det är ämnen som skadliga för både människor och miljö. Välj istället en automattvätt eller en gör-det-själv-hall när du ska tvätta bilen.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken är det förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten. Du är skyldig att se till att avloppsvattnet som uppkommer när du tvättar bilen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller skadar miljön.

Tvätta din bil på rätt plats

Det bästa är om du väljer att tvätta bilen i en automattvätt eller i en gör-det-själv-hall. På tvättanläggningen genomgår vattnet en reningsprocess innan det leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas en gång till. Alla biltvättar ska ha en oljeavskiljare för att förhindra att oljerester hamnar i avloppsvattnet. Miljö- och byggförvaltningen har tillsyn över verksamheter som bedriver fordonstvätt i Osby kommun.

Om du ändå tvättar bilen hemma är det bäst att placera bilen på en gräsyta. Då får naturen möjlighet att bryta ner föroreningarna i vattnet innan det tränger ner i marken. Det fungerar även att tvätta bilen på en grusyta om du vet att den inte är dränerad och att det inte finns dagvattenbrunnar i närheten. Det är dock viktigt att du inte tvättar bilen nära vattendrag, dagvattenbrunnar eller vattentäkter, t.ex. en grävd brunn.

Tvätta gärna bilen när den är varm eller det är varmt ute, då tvättmedlen blir mer verksamma och effektiva.

Miljömärkta bilvårdsprodukter

Både bilschampo och avfettningsmedel kan innehålla farliga ämnen som tensider och andra kemikalier som är skadliga för miljön. Var sparsam i din användning av sådana rengöringsmedel och välj miljömärkta alternativ. Svanen eller Bra Miljöval är exempel på märkningar som tar stor hänsyn till miljön.

Idag finns det miljöanpassade produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Kallavfettningsmedel är baserat på nafta som är särskilt skadlig för människor och vattenmiljö. Välj ett miljömärkt avfettningsmedel. Det är lika effektivt och bättre för miljön. Avfettning behöver i regel bara användas under vinterhalvåret.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild