Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Betyg och Examen

För att få en fullständig gymnasieutbildning inom vuxenutbildningen behöver man läsa till en gymnasieexamen eller ett slutbetyg. Du som har studerat via Osby Komvux kan begära ut betyg genom att mejla skoladministratören. Om du vill ha ut en gymnasieexamen eller slutbetyg ska du först prata med studie- och yrkesvägledaren.

Slutbetyg eller gymnasieexamen?

Till och med den 1 juli 2025 är det möjligt att utfärda två olika betygsdokument på Komvux; slutbetyg och gymnasieexamen. Därefter är det enbart gymnasieexamen som kan utfärdas. Slutbetyg är möjligt för dig som har en eller fler gymnasiekurser med betyg IG-MVG från förra gymnasieskolan. Du kan blanda dessa kurser med nya gymnasiekurser. Slutbetyg och gymnasieexamen är båda betygsdokument som visar att du har en fullständig treårig gymnasieutbildning. De har samma värde i arbetslivet och ger båda behörighet för högre studier.

Slutbetyg inom Komvux

Du som har ett eller flera gymnasiebetyg satta före den 1 juli 2012 och tidigare har ett samlat betygsdokument har möjlighet att läsa till ett slutbetyg. Slutbetyg får endast utfärdas till och med 1 juli 2025 (regeringen beslutade att förlänga slutdatumet för slutbetyg). Betyg i Idrott och hälsa A/1, Estetisk verksamhet, Specialidrott eller Gymnasiearbete kan inte ingå i ett slutbetyg från Komvux.

Gymnasieexamen inom Komvux

En gymnasieexamen från Komvux kan innehålla betyg från gymnasieskolan och Komvux eller enbart betyg från Komvux. Reglerna för vad en gymnasieexamen från Komvux kan innehålla och vara inriktad mot skiljer sig dock från gymnasieskolan. En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom Komvux på gymnasial nivå ska vara inriktad mot ett studieområde. Det finns två olika studieområden som benämns samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik. En yrkesexamen inom Komvux ska fortsatt vara inriktat mot ett visst nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan.

Gymnasiearbete blir Komvuxarbete

Från och med den 1 juli 2021 kommer kursen Gymnasiearbete, 100p inom Komvux att ersättas med kursen Komvuxarbete, 100p.

Skolverket om komvuxarbetet

Komvuxarbete högskoleförberedande

Ett Komvuxarbete är en kurs på 100 gymnasiepoäng som du kan använda för en examen inom Komvux, motsvarande en gymnasieexamen. Denna examen kan vara inriktad mot något av studieområdena Samhällsvetenskap och humaniora eller Naturvetenskap och teknik. Det är lämpligt att en elev genomför Komvuxarbetet i slutet av utbildningen.

Komvuxarbete kan erbjudas på distans via extern distansutbildare eller annan närliggande kommunal vuxenutbildning. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Komvuxarbete yrkesprogram

Ett Komvuxarbete på de yrkesförberedande programmen är en kurs på 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde. Komvuxarbetet ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom examensmålen för yrkesprogrammet. Det är därför lämpligt att en elev genomför Komvuxarbetet i slutet av utbildningen.

Komvuxarbete kan erbjudas på distans via extern distansutbildare eller annan närliggande kommunal vuxenutbildning Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information.


Utländsk gymnasieexamen

Om du har en utländsk gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska och engelska kan du söka utbildning i Sverige. Du som vill planera för att studera lite längre fram i tiden kan ansöka om en bedömning av din gymnasieutbildning hos Universitets- och Högskolerådet. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att se vilka kurser du behöver läsa för grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Andra vägar till högre studier

Det finns andra sätt att göra sig behörig till yrkeshögskola, högskola/universitet eller eftergymnasiala utbildningar på folkhögskola - än en gymnasieexamen. Man kan istället välja att läsa in gymnasiet på allmän kurs på folkhögskola. Man kan även ansöka om att få sin reella kompetens prövad och då tar man hänsyn till både tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Kontakta skolan du är intresserad av att gå på för mer information om reell kompetens. För högskola/universitet gäller följande: Reell kompetens - en väg till högskolestudier.

Beställa betyg

Du som har studerat via Osby Komvux kan begära ut dina betyg genom att mejla vår skoladministratör. Om du vill ha ut en gymnasieexamen eller slutbetyg ska du först prata med studie- och yrkesvägledaren. Alla betyg förs över till betygsdatabasen UHR (Universitets- och högskolerådet).

Beställa studieintyg

Ett studieintyg kan du till exempel behöva i din kontakt med Arbetsförmedlingen, A-kassan, Studentkort eller en arbetsgivare. Ett studieintyg intygar att du studerar på skolan, men det gäller inte som betyg. Kontakta vår skoladministratör via mejl för ett studieintyg.

Kontakt

  • Malin Dalén
    Expedition, Skoladministratör
    0479-52 85 38
    Telefontid klockan 09.00-11.00 och 13.00-14.00
    malin.dalen@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.