Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kontant reseersättning

Kontant reseersättning kan beviljas för dig som läser på gymnasieskola och är folkbokförd i Osby kommun. Du kan få reseersättning till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Villkor

Du kan bli beviljad kontant reseersättning om du passar in i någon av nedanstående kategorier:

  1. Kontant reseersättning kan beviljas om resekort inte kan användas och färdvägen enkel resa uppgår till minst 6 kilometer. Kontant reseersättning kan också beviljas när kollektivtrafik saknas eller vid orimligt långa väntetider, mer än 3 timmar per dag.
  2. Elev som har minst 6 kilometer till närmaste hållplats eller motsvarande kan ansöka om extra reseersättning om 200 kronor per månad. Detta bidrag beviljas i kombination med resekort.
  3. Inte har inackorderingsbidrag

Ansökan

Du ansöker om reseersättning för innevarande läsår. Ansökan görs läsårsvis och ska vara Osby kommun tillhanda senast 30 september.

Länk till ansökningsblankett finns under rubriken Länkar på denna sida. Utbetalningar gjorda efter felaktigt lämnade uppgifter kommer att återkrävas.

Ändrade förhållanden

Om du avbryter dina studier eller om du av någon annan anledning inte längre är berättigad till kontant reseersättning, ska du omedelbart meddela utbildningsförvaltningen. Du blir återbetalningsskyldig om du har lämnat felaktiga uppgifter.

Utbetalning

Bidraget utbetalas en gång per termin och söks för ett läsår i taget.
30 oktober för höstterminen (4 månader).
15 januari för vårterminen (5 månader).

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild