Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fritidshem

Fritidshem är till för elever från augusti det år de fyller 6 år till och med vårterminen det år de fyller 13, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch. I Osby finns även ett fritidshem i enskild regi, Prästgårdens fritidshem. Fritidshemmet har en kristen profil och ligger i anslutning till församlingshemmet i Osby.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet cirka 12 timmar per dag måndag till fredag. I samband med semesterperioden juni - augusti och vid jul- och nyårshelgerna samordnas verksamheterna till färre enheter. Därför kan ett barn tillfälligt få vistas på ett annat fritidshem än det ordinarie.

Ansöka om plats

Ansökan om plats i fritidshem görs via vår e-tjänst för fritidshem. Schema och inkomstuppgift ska lämnas in innan barnet börjar på fritidshemmet.

Schema

Platsen får användas enligt inlämnade schematider. Schemat för barnet skall utgå från vårdnadshavares arbetstider eller studier samt skälig restid. Barnets schematider registreras i appen IST Home Skola, appen finns att ladda ner på App Store eller Google Play.

Vid förändring av vistelsetid skall nytt schema registreras i appen IST Home Skola 14 dagar innan förändringen börjar gälla. Tillfälliga ändringar kan göras i samråd med personalen.

Planeringsdagar

Fritidshemmen har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar. Information om vilka dagar fritidshemmen har planeringsdagar finns på sidan läsårstider grundskolan

Föräldraledig eller arbetslös

Barn har inte rätt till plats under föräldraledighet eller arbetslöshet. Uppsägning av plats ska göras en månad innan barnet slutar. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Uppsägning

Uppsägning av plats på fritidshem ska göras via e‑tjänsten för fritidshem senast en månad före sista placeringsdag. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om barnet inte vistas i verksamheten. Om platsen på förskola eller pedagogisk omsorg inte sägs upp när barnet börjar i förskoleklass övergår den automatiskt till plats i fritidshem den 1 augusti.

Lovplacering

Lovplacering erbjuds från höstterminen det år eleven fyller 6 år till och med vårterminen det år de fyller 13 år och som endast behöver omsorg under skolans lov och studiedagar. Avgift 100 kronor/anmäld dag/barn. Ansökan görs via blanketten skollovsplacering Pdf, 106 kB.. Ansökan görs en månad före önskat placeringsdatum, anmälan till sommarlovet görs senast den 1 april.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.