Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dödsfall och begravning

Begravingsverksamheten är en samhällsangelägenhet för alla medborgare. Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Avgiften betalas oavsett tro och medlemsskap i trossamfund.

Borgerlig begravning

Vid borgerlig begravning kan man utforma en ceremoni som man själv önskar, med eller utan religiös prägel. Man har full frihet när det gäller val av musik och andra inslag. Vem som helst kan i princip vara begravningsförrättare (officiant). Ofta kan begravningsbyrån ombesörja detta och föreslå någon lämplig person.

Svenska kyrkan har skyldighet att se till att det i varje församling finns en neutral lokal för borgerliga begravningar. Den får användas kostnadsfritt för begravningsceremonin. En borgerlig begravning kan också ske utomhus.

Begravningsombud

Länsstyrelsen ska utse minst ett begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter regleras i kapitel 10 i begravningslagen (1990:1144) och i § 49 i begravningsförordningen (1990:1147).

Begravningsombudet ska tillvarata de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska dessutom se till att begravningsavgiften inte är onödigt hög och att den enbart används till begravningsverksamhet och inte till annan kyrklig verksamhet. Det är också ombudets uppgift att säkerställa att de som ansvarar för begravningsverksamheten ordnar värdiga lokaler, utan religiösa symboler, för den borgerliga begravningsceremonin.

Begravningsombudet kan kontaktas när man som ickemedlem i Svenska kyrkan anser att ens intressen i frågor som berör begravningsverksamheten inte tillgodoses. Det går också bra att höra av sig när man har frågor som rör möjligheten till en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.

Begravningsombud i Osby kommun

Anders Larsson

E-post: anders.tretom@gmail.com

Dödsboanmälan

En bouppteckning behöver inte göras när den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än utgifter med anledning av dödsfallet och det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet. Då kan istället kommunen göra en dödsboanmälan till Skatteverket efter utredning och under förutsättning att dödsboets vistelsekommun är Osby. Blankett för uppgifter till dödsboanmälan finns under rubriken Dokument på denna sida.

Tänk på att stoppa alla autogiro på banken och betala inga räkningar från dödsboets konto innan förutsättningarna för en dödsboanmälan är utredd.

Kontaktuppgift till dödsbohandläggare finns även till höger på denna sida.

Begravningshjälp

Om det inte finns tillgångar i dödsboet som räcker till begravning och gravsten kan ansökan om bistånd till detta göras hos socialtjänsten i kommunen. Detta bistånd kan maximalt uppgå till ett halvt prisbasbelopp.

Kontakt

  • Osby Kommun
    Västra Storgatan 35 - 283 31 Osby
    0479-52 80 00
    kommun@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.