Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Upplevelser/Sevärdheter

Runt om i vår kommun finns många historiska sevärdheter. Packa picknickkorgen och bege dig ut i vår härliga natur och upplev historiens vingslag och kulturella sevärdheter.

Kvinna står och kollar ut mot vattnet vid Svarta Bergen

Lekoseum

Ta fram din lekfulla sida och besök stiftelsen Lekoseum, ett leksaksmuseum där både små och stora kan uppleva lokalt tillverkade leksaker från olika tidsepoker.

Läs mer på Lekoseums hemsida.

Grannt

Grannt är en konst - och hantverksbutik i centrala Osby med unika ting och presenter gjorda av konstnärer och hantverkare från trakten.

Butiken finns på Klockaregatan 10 (centralt i Osby )

Den ideella föreningens syfte är att främja slöjd, hantverk och konst. Du finner mer information om föreningens verksamhet på deras instagram- eller facebooksida.

Göta Motor

Götamotorer i Osby är ett speciellt företag eftersom det är den är den enda kvarvarande motorfabriken av det gamla slaget i Sverige. Här tillverkerkas det Götamotorer 5-12 hk och reservdelar till äldre Göta och Solomotorer.

Läs mer på Göta Motors hemsida

Jeppa S Trädgård

Jeppa S trädgård är en visningsträdgård på 3.6 hektar med växthus för några av jordens olika klimatzoner såsom tropiskt, medelhav samt det nya bygget av ett subtropiskt växthus på nästan 500m2.

Läs mer på Jeppa S Trädgårds hemsida

Näset

Näset är ett kommunalt naturreservat. Vid detta naturreservat kan du vandra, fiska, paddla och fågelskåda.

Näset utgörs av ekskog och mader (fuktiga strandängar som ofta översvämmas). I nära anslutning till maderna har kiselgur (jordart som bildas av lagrade kiselalger) brutits, samtidigt som ett flertal dammar har bildats. Vissa delar har tidigare nyttjats för bete och slåtter, men som efter en lång tid av ohävd börjat återställas.

Läs mer om fiskemöjligheter i Osby kommun.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Ullspinneriet i Strömsborg

Under 1800-talet växte Ullspinneriet i Strömsborg fram. Detta drevs länge med vattenkraft. Spinneriet är den enda bevarade yllefabriken i Skåne. Fabrikens miljö är nästintill likadan som på 1940-talet.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Läs mer på Osby Hembygdsförening

Sibbarps skans

Ta en titt på befästningsanläggningen Sibbarp skans, som byggdes på uppdrag av den danske kungen under Kalmarkriget år 1611-1613 för att kunna hålla gränsen mot Sverige.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Spånkorgfabriken i Lönsboda

Res tillbaka till 1900-talets industisamhälle på den sista återstående spånkorgfabriken av sitt slag i Sverige. Örkeneds hembygdsförening har renoverat fabriken och upprättat ett museum som berättar historian om korgtillverkningen i Lönsboda.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Svarta Bergen Hägghult

Upptäck en spännande miljö bland olika stenbrott. Den ideella föreningen Svarta Bergen verkar för att rusta upp Hägghults nedlagda stenbrott, som startade år 1899 och pågick under hela 1900-talet.

Läs mer på Svarta Bergens hemsida.

Sliperiet i Gylsboda

Gylsboda är en kulturhistorisk by där samhället kretsade kring diabasbrytningen under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Sliperiet Gylsboda är en ideell förening som har blivit är ett levande kulturcentrum. Här kan du uppleva spännande konstverk i många olika uttrycksformer.

Läs mer på Sliperiet Gylsbodas hemsida.

Örnanäs kultureservat

Skånes första kulturreservat. Här hittar du ett landskap och en bebyggelse med historia.
Här kan du njuta av naturen och historian i en unik kulturmiljö

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Kettingfabriken i Killeberg

I Killeberg finns fabriken som är ett levande industrimuseum och kättingtillverkningen här har anor från 1700-talet. Tillverkningen drevs av samma släkt i sex generationer och man tillverkade huvudsakligen kättingar för lantbruket.

Skeingeborg

Skeingeborg ligger på gränsen mellan Osby kommun och Hässleholms kommun. Skeingeborg upprättades under 1100-talet och och upphörde under 1200-talet.

Ta chansen att uppleva kulturhistora och biologisk mångfald i skogs- och odlingslandskap. Länsstyrelsen Skåne beskriver miljön som "variationsrikt med flera stengärdsgårdar, betesmarker och betespräglad skog."

Läs på Länsstyrelsens hemsida.

Skånes nordligaste punkt

Skånes sydligaste punkt hittar du i Smygehuk. Ungefär 141 kilometer norr från det genom hela Skåne finns Gräflingehall i Loshult, Osby kommun där Skånes nordligaste punkt ligger. Platsen är historisk sedan Snapphanetiden då man under Loshultskuppen på 1600-talet stal konungens krigskassa. Denna händelse har satt sina fotspår eftersom man senast för ett 30-tal år sedan hittade kopparplåtar ifrån kuppen.

Hitta hit: N: 56 31 '58.20'' E: 14 5'29.06"

Om du kommer från Loshult Kyrka, ta vägen mot Kongstorp, därefter ta till vänster efter cirka 2 km mellan två gårdar.

Karta över väg till punkten