Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Röstningslokaler

Här står det vilka röstningslokaler som finns i Osby kommun. I röstningslokalerna kan alla som är röstberättigade förtidsrösta, oavsett var man bor. Tänk på att ta med ditt röstkort och id-handling.

Röstningslokaler

I Osby kommun finns fyra röstningslokaler som är öppna för allmänheten:

  • Fullmäktigesalen Osby
  • Meborgarhuset i Lönsboda
  • Hemgården i Killeberg
  • Hembygdsgården i Visseltofta

I dessa lokaler kan alla som är röstberättigade rösta oavsett var man bor eller vilket valdistrikt man tillhör. Öppettider och adress för röstmottagning finns på sidan för respektive röstningslokal.

Röstningslokaler med begränsat tillträde

Valnämnden i Osby ordnar även röstmottagning i röstningslokaler med begränsat tillträde. Röstmottagning i dessa lokaler är främst avsedd för de som vistas här, samt för anhöriga och personal. Dessa röstningslokaler och datum för röstmottagning finns samlade på en gemensam sida.