Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förskolor

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn av barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnet till fortsatt utbildning. Totalt finns det 6 kommunala förskolor på fyra orter i kommunen och en förskola i enskild regi.

Här ligger våra förskolor