Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Toftagården

Toftagården ligger i idylliska Visseltofta, 11 km väster om Osby. Utanför knuten har vi fantastisk skogsmiljö med hästhage som granne. I vår närmiljö finns även lekplats, idrottsplats och hembygdsgården.

Elev visar upp en teckning för sina kamrater. Bakom eleven står läraren och ler uppmuntrande

Toftagårdens naturförskola är en förskola med en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Toftagårdens naturförskola är ett alternativ i hela kommunens förskoleverksamhet, vilket innebär att barn från andra delar av kommunen är välkomna att välja denna.

Toftagårdens naturförskola erbjuder:

 • Tydlig pedagogisk grundidé utifrån natur, miljö och hållbar utveckling med mycket utevistelse.
 • En verksamhet som bygger på lyssnandets pedagogik, vilket innebär att vi utgår från barnens idéer och planerar arbetet utifrån dessa.
 • Utomhuspedagogik - vi använder naturen och förskolans närmiljö i barnens lärande och utvecklingsprocess. Vår utbildning förlägger vi i största möjliga utsträckning utomhus. Här tar vi hänsyn till barnens ålder och väderleksförhållanden.
 • Att barnens lärmiljö ska präglas av lugn och ro, trygghet, glädje och kreativitet.

Mer information

Förskola och familjedaghem har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.

Förskolans studiedagar vårterminen 2024

8 januari
14 juni

Förskolans studiedagar 2024/2025

12 augusti
25 oktober
7 januari
12 juni

Behov om omsorg för barnet/barnen under studiedagarna ska anmälas skriftligt eller via mail av vårdnadshavare till förskolan eller rektor senast 1 månad före studiedagen.

När barnet har fått plats på förskolan blir vårdnadshavarna inbjudna till ett inskolningssamtal. Där berättar vi om förskolans verksamhet och du får möjlighet att berätta för oss om ditt
barn.

Vi erbjuder inskolning under två veckors tid, då ni steg för steg får ta del av de vardagliga situationer som finns under barnets dag på förskolan. De första dagarna är vårdnadshavarna med i verksamheten. Det ger er möjlighet att lära känna pedagogerna och de andra barnen i gruppen, och för oss att lära känna er. Barnet får delta i aktiviteter både inomhus och utomhus samt någon måltid.

Målet är att du som vårdnadshavare efter inskolningen ska ha bra insikt i vår verksamhet och veta vad ditt barn får uppleva här. Vi vill att inskolningen ska kännas trygg och bli en bra start in i förskolans värld.

Matsedlar

 • Måndag - Vecka 30
  SOMMARLOV
 • Tisdag - Vecka 30
  SOMMARLOV
 • Onsdag - Vecka 30
  SOMMARLOV
 • Torsdag - Vecka 30
  SOMMARLOV
 • Fredag - Vecka 30
  SOMMARLOV

Lokala avvikelser kan förekomma.

Kontakt

 • Ulrika Emilsson
  Rektor – Hasselgården, Klockarskogsgården, Toftagården
  0479-52 81 05
  ulrika.emilsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Toftagården

Sturesväg 2 283 95 Visseltofta

Telefonnumer

Avdelning Björken: 0709-88 84 09

Avdelning Eken: 0709-88 85 49