Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förtroendevalda personer

Kommunfullmäktiges nya ledamöter och ersättare valdes den 24 oktober 2022 för innevarande mandatperioden och är valda fram till den 15 oktober 2026.

Ledamöter och ersättare för kommunens nämnder, kommunstyrelse, bolag med flera, valdes vid kommunfullmäktige den 28 november 2022. Mandatperioden för dessa instanser börjar den 1 januari 2023 och är valda fram till den 31 december 2026.

Exempelbild