Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunens pensionärsrådet (KPR) är ett råd för dialog och samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i Osby kommun.

Om rådet

I rådet informerar kommunen om planerade förändringar som rör de äldre. Pensionärsorganisationernas representanter ges möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på lämpliga anpassningar och åtgärder i den kommunala verksamheten. Rådet är ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer i Osby kommun.

Sammanträdestider

KPR sammanträder minst fyra gånger per år. Under 2023 sammanträder rådet den 5 september och 5 december.

Mötesanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar 2023-05-11.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-05-29 10.01
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mötesanteckningar KPR 221003.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-10-11 14.33
Mötesanteckningar KPR 220613.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-06-21 12.38
Mötesanteckningar KPR 220404.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-04-12 14.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mötesanteckningar KPR 211207.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-12-15 13.45
Mötesanteckningar KPR 211018.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-03 10.55

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild