Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vision, mål och värdegrund

Osby kommuns vision är ett uttryck av vår gemensamma framtidsbild av var vi vill befinna oss och hur vi vill bo, leva och verka i Osby kommun. Visionen fördjupas i tre målområden som genomsyrar vår verksamhet.

Osbysjön

Vår vision - På spåret och naturligt nära

En vision är en bild av någonting som man gärna vill förverkliga. Vår vision beskriver en önskan om var vi vill befinna oss, hur vi vill att det ska vara att leva, bo och verka i Osby kommun. Visionen pekar ut en färdriktning och en gemensam framtidsbild för samhällsutvecklingen i Osby kommun. Visionen antogs i juni 2016 av kommunfullmäktige.

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastruktursmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på spåret vad gäller omvärldsorientering.

Naturligt nära innebär att vi tillgänglighetsmässigt är nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste huvudstad. Det gör det enkelt också för omvärlden att nå oss. Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.

Målområden

Kommunfullmäktige antog 2019 följande målområden:

Attraktiv och hållbar boendekommun

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande.
Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Utveckling och tillväxt

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun.
Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

Trygghet hela livet

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Värdegrund

Osby kommuns värdegrund har sin utgångspunkt i

  • Mångfald
  • Förtroende
  • Respekt
  • Mod
  • Hållbar livsmiljö
  • Samverkan

Mångfald är en förutsättning för att vi ska utvecklas och berikas. Förtroende visar vi genom att lita på varandras vilja och förmåga. Vi bemöter varandra med respekt och utgår från alla människors lika värde. Vi visar mod genom att utmana oss själva och andra. Vi bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö med kommande generationer i åtanke. Samverkan är en förutsättning för goda resultat.