Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Vision, mål och värdegrund

Osby kommuns vision är ett uttryck av vår gemensamma framtidsbild av var vi vill befinna oss och hur vi vill bo leva och verka i Osby kommun. Visionen fördjupas i tre målområden som genomsyrar vår verksamhet.

Montage med perrongen i Osby med tåg och stor grönskande ek

Osby kommuns vision - På spåret och naturligt nära

En vision är en bild av någonting som man gärna vill förverkliga. Osby kommuns vision beskriver en önskan om var vi vill befinna oss, hur vi vill att det ska vara att leva, bo och verka i Osby kommun. Visionen pekar ut en färdriktning och en gemensam framtidsbild för samhällsutvecklingen i Osby kommun.

Visionen antogs i juni 2016 av kommunfullmäktige.

På spåret och naturligt nära

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastruktursmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på spåret vad gäller omvärldsorientering.

Naturligt nära innebär att vi tillgänglighetsmässigt är nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste huvudstad. Det gör det enkelt också för omvärlden att nå oss. Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.

Målområden

Kommunfullmäktige har även antagit målområden med tillhörande fullmäktigemål. Målområdena är:

  • Attraktiv boendekommun
  • Utveckling och tillväxt
  • Trygghet hela livet

Fullmäktigemål

Under målområdet "attraktiv boendekommun" är fullmäktigemålet att Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.

Under målområdet "utveckling och tillväxt" är fullmäktigemålen att Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde. Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Det sista målområdet trygghet hela livet omfattar fullmäktigemålet att Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Samtliga målområden och fullmäktigemål ska genomsyra hela Osby kommun och alla kommunens verksamheter.

Omarbetad värdegrund

Osby kommuns värdegrund utgår i från följande begrepp

  • Mångfald
  • Förtroende
  • Respekt
  • Mod
  • Hållbar livsmiljö
  • Samverkan

Mångfald är en förutsättning för att vi ska utvecklas och berikas. Förtroende visar vi genom att lita på varandras vilja och förmåga. Vi bemöter varandra med respekt och utgår från alla människors lika värde. Vi visar mod genom att utmana oss själva och andra. Vi bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö med kommande generationer i åtanke. Samverkan är en förutsättning för goda resultat.

Även värdegrunden ska genomsyra hela Osby kommun och dess samtliga verksamheter.