Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Anhörigstöd

Anhörigstöd vänder sig till dig som vårdar eller har stor omsorg om någon äldre som på grund av ålder, sjukdom eller annat hinder inte längre klarar sin vardag. Anhörigstöd vänder sig också till dig som vårdar eller hjälper en närstående som på grund av psykisk sjukdom, funktionsnedsättning eller andra omständigheter behöver ditt stöd.

Anhörigstöd är viktigt för dig som vårdar för att underlätta livssituationen och livskvaliteten för dig och din närstående.

Anhöriga ska känna att de kan få kvalificerad hjälp och stöd efter sina behov och på de tider de behöver den. Man kan behöva råd och information eller behöver vara för sig själv för vila utan ansvar. Det är viktigt att få hjälp efter sina egna behov och anpassas efter den anhörigas upplevelse av kvalitet. Anhörigstöd är öppet för alla.

Vi erbjuder:

 • Gemenskap
 • Dagverksamhet
 • Mötesplatser
 • Information - utbildning
 • Stöd och rådgivning
 • Anhöriggrupper
 • Avlösning
 • Korttidsboende-växelvård
 • Larm kan ge trygghet åt den anhörige som kan kalla på hjälp.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt till avgiftsfria insatser, som kan ge stöd till anhöriga/närstående bland annat Ledsagarservice, korttidsvistelse, avlösning och dagligverksamhet.

Kontakta Kontaktcenter, 0479-528 000  för mer information.

Volontär insats

Vad kan du göra som frivillig?

 • Vara en vän att tala med människa
 • Ge upplevelser
 • Ge gemenskap
 • Ge glädje
 • Dela med sig

Vill du bli en medmänniska som kan stödja och underlätta för äldre och personer med fuktionsnedsättning och dessutom få känna sig behövd och uppskattad?

Som frivillig kan du bland annat gå på hembesök och prata en stund över en kopp kaffe eller promenera. Vara sällskap till apotek, frisör, fotvård, kyrka eller medverka i kommunens anhörigstöd. Kom gärna med egna idéer. Allt bygger på frivillighet.

Du ska inte utföra något arbete som enligt lag ska utföras av kommunen när det gäller vård och omsorg

Du är olycksfalls- och ansvarsförsäkrad när du är frivilligarbetare inom vård och omsorgs anhörigstöd.