Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Planprogram

Planprogram Prästängen - På uppdrag av samrådsgruppen 2014-03-04 har ett planprogram upprättats över Prästängen, där intentionerna för området redovisas.

Prästängen i Osby med kyrka i bakgrunden sommar

Syftet med planprogrammet är att pröva Prästängens framtid i avseende av bostadsbebyggelse, men även för att säkerställa den fortsatta användningen som park. Intentionen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse i sex våningar på en begränsad yta inom området.

Planområdet är centralt beläget och ligger ca 500 meter från järnvägsstationen. Utöver att tillåta bebyggelse är även intentionen att stärka Prästängen som rekreationsområde och utveckla den stora pontential som finns här med vattnet.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.